Черниш Наталія Володимирівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Черниш Наталія Володимирівна

Черниш Н.В.

Черниш
Наталія Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

tchernysh.nat@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 30 жовтня 1983 року у місті Балаклея Харківської області в родині торгового працівника Володимира Миколайовича та вихователя дитячого садка Аліси Леонідівни.

НавчанняУ 2001 році закінчила Переяслав-Хмельницьку гімназію. У 2006 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури, викладача української мови і літератури, зарубіжної літератури у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, редактора освітніх видань, організатора освіти.

У 2007 році отримала диплом магістра, здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури.

З 2007 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2013 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила дисертацію на тему «Особистісно-орієнтоване вивчення лірики на уроках української літератури в 5-7 класах» зі спеціальності: теорія та методика навчання (українська література) та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2019 році отримала ступінь вищої освіти магістр, здобула кваліфікацію «Викладач німецької мови і зарубіжної літератури. Вчитель німецької мови і зарубіжної літератури».

Робота. З 2013 року працює викладачем, а з 2016 року старшим викладачем на кафедрі української і зарубіжної літератури та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Член міжнародної асоціації україністів.

Коло наукових інтересів. Колом наукових інтересів є: методична система вивчення української лірики у середніх класах загальноосвітньої школи; інноваційні технології навчання на уроках вивчення поезії; актуальність творчості К. Чапека, Б. Брехта, Е. М. Ремарка та інших письменників І половини ХХ століття в наш час.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Має 39 одноосібних публікацій, із них 16 у наукових фахових виданнях України, 3 у зарубіжних виданнях, 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до науковометричних баз, 2 навчальні посібники у співавторстві.

Автор таких наукових статей: «Психологічні засади вивчення ліричних творів у середніх класах» (2009); «Діалогічний характер інноваційних педагогічних технологій в аспекті шкільного вивчення лірики» (2010); «Компетентнісний підхід до вивчення лірики в основній школі (мета, принципи)» (2011); «Технологія вивчення теоретико-літературних понять, пов’язаних з лірикою» (2012); «Innovativepedagogicaltechnologiesintheaspectthestudyoflyricpoetryatschool» (2012); «Методична модель навчання виразного читання поезії» (2014); «Thehighervaluesoflifeinthephilosophicaltale by AntoinedeSaint-Exupery «TheLittlePrince» (2014); «Компетентнісний підхід та принципи навчання під час вивчення лірики в основній школі» (2016); «Anti-wartrеndoftheplay «MotherCourageandherchildren» by BertoltBrecht» (2016); «Прекрасна і загадкова давньогрецька поетеса – Сапфо» (2017); «Теоретико-літературні особливості ліричних творів» (2018) тощо;«Антивоєнна романістика Еріха Марії Ремарка» (2019);«Методичні поради науковців щодо вивчення ліричних творів» (2019);«Контекстне вивчення ліричного твору» (2019);навчальних посібників у співавторстві: «Практика в системі бакалаврської і магістерської освіти філолога: літературознавчий аспект»(2018); «Самостійна робота студентів із літературознавчих дисциплін»(2018).

Інформаційна діяльність про науково-педагогічного працівника Черниш Н.В.

Навчальні дисципліни: «Історія зарубіжної літератури (антична)», «Історія зарубіжної літератури (І половина ХХ століття)», «Методика навчання української та зарубіжної літератури», «Медіабезпека» тощо.

Має університетські відзнаки з нагоди дня працівника освіти, з нагоди 30-річчя філологічного факультету, за фахово-педагогічну майстерність у підготовці студентів-конкурсантів.

Перейти до вмісту