Буц Марина Анатоліївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Буц Марина Анатоліївна

Буц М.А.

Буц
Марина Анатоліївна 

кандидат історичних наук, старший викладач

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

кабінет № 406
(корпус № 1, поверх № 4)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

marinka-krp@i.ua

Біографічні відомості. Народилася 18 червня 1984 р. в м. Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

Навчання. Після закінчення Переяслав-Хмельницької гімназії в 2001 р. вступила до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди на природничо-індустріальний факультет за спеціальністю «Біологія. Практична психологія». Наукові дослідження розпочала ще під час виконання курсових, дипломних робіт. Їх тематика була тісно пов’язана з напрямом досліджень кафедри медико-біологічних дисциплін і була присвячена фізіологічним основам діяльності вищої нервової системи.

У 2009–2012 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки та техніки». У цей період її наукові дослідження присвячені внеску видатного українського нейрофізіолога академіка В.І. Скока в розвиток фізіологічної науки в Україні в ХХ ст. та практичному впровадженню його наукових здобутків.

27 жовтня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» М.А. Буц захистила дисертацію «Внесок академіка В. І. Скока в розвиток фізіології нервової системи в другій половині ХХ – початку ХХІ століття» під керівництвом доктора історичних наук, професора Н.І. Коцур.

Результати дисертаційного дослідження апробовані на п’яти наукових конференціях, V Конгресі Українського товариства нейронаук присвяченому пам’яті П.Г. Костюка та Міжнародних Симпозіумах присвячених пам’яті В.І. Скока.

Робота. З 2005 р. працювала на кафедрі на посаді старшого лаборанта: проводила оформлення та систематизацію методичних матеріалів, здійснювала підготовку демонстраційних матеріалів для проведення практичних та лабораторних робіт з медико-біологічних дисциплін.

Вагоме місце в роботі М.А. Буц посідала громадська діяльність кафедри. Зокрема, впродовж 2005–2008 рр., в рамках програми Глобального фонду «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні» в регіонах України, та програмою спрямованої на подолання стигми та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, пройшла тренінги для волонтерів-тренерів. В цьому напрямку нею було проведено ряд навчальних тренінгів з формування відповідального ставлення до особистого здоров’я у підлітків та молоді серед студентів всіх факультетів університету, а також з майбутніми медичними працівниками в стінах Чорнобильського медичного училища (м. Яготин).

Упродовж 2010–2011 н.р. за сумісництвом вона працювала на посаді викладача кафедри, забезпечуючи викладання таких дисциплін «Фізіологія людини та тварин», «Гістологія з основами ембріології. Цитологія», «Загальна цитологія і гістологія».

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Учасник міжнародних і вітчизняних наукових конференцій, автор і співавтор понад трьох десятків наукових праць присвячених актуальним питанням фізіології та охорони здоров’я. Зокрема, навчально-методичні посібники «Лікувальна фізична культура», «Масаж» (2020 р.); навчальний термінологічний словник-довідник «Цитологія, гістологія, ембріологія» (2016 р.); методичні посібники «Фізіологія людини та тварин», «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту» (2018 р.); «Фізіологія людини», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Цивільний захист» (2020 р.) та ін.

Навчальні дисципліни. З 2016 р. М.А.Буц забезпечує викладання лекційних і практичних курсів з «Фізіології людини», «Фізіологічних основ фізичного виховання і спорту», «Безпеки життєдіяльності», «Охорони праці», «Цивільного захисту», «Анатомії та фізіології дітей дошкільного віку», «Анатомії та фізіології людини», «Загальної цитології і гістології», «Вікової фізіології та шкільної гігієни», «Гігієни праці», «Педіатрії». До них розроблено електронні лекції та презентації, тестові завдання та робочі програми для студентів спеціальностей: «053 Психологія», «014.11 Середня освіта (Фізична культура)», «014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «014.04 Середня освіта (математика)», «014.07 Середня освіта (географія)».

Перейти до вмісту