Бродюк Юлія Миколаївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Бродюк Юлія Миколаївна

Brodyuk-YU.M.-min-250x250

Бродюк
Юлія Миколаївна

заступник декана філологічного факультету з виробничих питань, заступник завідувача кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання з навчальної  роботи, кандидат філологічних наук, старший викладач

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

четвер: 900-1100
кабінет № 308

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (04567) 7-19-99
ranochok@ukr.net

Біографічні відомості. 

Навчання. У 2010 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури. З 2010 по 2014 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» при кафедрі української і зарубіжної літератури та методики навчання; науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Мазоха Г.С. 2015 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького захистила дисертацію на тему «Поетика прози Михайла Томчанія» зі спеціальності 10.01.01 – українська література та отримала науковий ступінь кандидата філологічних  наук. У 2019 р. закінчила магістратуру ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) та здобула кваліфікацію викладача німецької мови і зарубіжної літератури. Вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.

Робота. Із 2012 року і до сьогоднішнього дня працює викладачем на кафедрі української і зарубіжної літератури та методики навчання.

Суспільно-громадська діяльність. Член Міжнародної асоціації україністів.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Юлії Миколаївни Бродюк належать художні особливості сучасного вітчизняного літературного процесу та поетика прози закарпатського локусу.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Автор понад двадцяти наукових розвідок, серед яких: «Artistic expression of time-space in trilogy «Zhmenyaky» by M. Tomchaniy»(2014); «Особливості часопросторової будови художнього світу в трилогії «Жменяки» М. Томчанія» (2015); «Сюжетно-композиційні особливості повістей Михайла Томчанія» (2016); «Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950-1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про творчість Михайла Томчанія)» (2016); «Концепція національної ідентичності в публіцистиці Оксани Пахльовської (на матеріалі книги «Ave, Europa»)» (2016); «Концепція людини  в малій прозі Катерини Мотрич» (2017); «Кожен коханець – вояк…»: своєрідність втілення мотиву любові в «Любовних елегіях» та «Мистецтві кохання» Овідія (2018); «Мотив фатуму у прозі В. Даниленка зі збірки «Сон із дзьоба стрижа»» (2019) та ін.

Інформаційна діяльність про науково-педагогічного працівника Бродюк Ю.М.

Навчальні дисципліни: Історія української літератури (др. пол. ХІХ-рубіж віків); Історія української літератури 1940-1950 рр.; Історія української літератури к. ХХ – поч. ХХІ ст.; Історія зарубіжної літератури (ант. – XIX ст.).

Перейти до вмісту