Базилевич Наталія Олександрівна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Базилевич Наталія Олександрівна

Базилевич Н.О.

Базилевич
Наталія Олександрівна 

майстер спорту СРСР з легкої атлетики, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

вівторок: 1300-1500
кабінет №109
(корпус №2, поверх №1)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 kafedra.tmfvis@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 10 лютого 1965 року в м. Каховка Херсонської області.

Навчання. У 1982 р. Н.О. Базилевич закінчила із срібною медаллю Каховську ЗОШ №2.

Впродовж 1984-1989 роках Наталія Олександрівна навчалась у Київському державному інституті фізичної культури (тепер Національний університет фізичного виховання і спорту України) за спеціальністю фізична культура і спорт, де отримала кваліфікацію «викладач-тренер з легкої атлетики».

Протягом 2000-2003 років Наталія Олександрівна Базилевич підвищувала свою кваліфікацію, була спів шукачем в аспірантурі Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2003 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання за темою  «Особистісно зорієнтований підхід у фізичному вихованні молодших школярів»

У 2005 р. Наталій Олександрівні Базилевич присвоєно наукове звання доцента кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму.

Робота. Загальний педагогічний стаж Н.О. Базилевич – 37 років, з них 31 рік вона працює у даному вищому навчальному закладі.

  • 1983-1987 рр. – тренер-викладач з легкої атлетики Каховської ДЮСШ
  • 1987-1989 рр. – тренер-викладач з легкої атлетики спортивного клубу Переяслав-Хмельницької філії КДПІ ім. О.М. Горького; У 1988 р. отримала звання Майстер спорту СРСР з легкої атлетики, п’ять разів ставала чемпіонкою України зі стрибків у довжину з розбігу та потрійного стрибку.
  • 1989-2014 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди;
  • з 2014 р. – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Суспільно-громадська діяльність. Окрім методичної та наукової роботи доцент Н.О. Базилевич активно бере участь у спортивно-масовій роботі факультету фізичного виховання. З 2000 року є головним суддею загальноуніверситетських змагань з легкої атлетики, а також членом оргкомітету і суддею інших легкоатлетичних і туристичних змагань

Наталія Олександрівна Базилевич була протягом багатьох років членом організаційного комітету з проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти» та всеукраїнської студентської конференції «Актуальні питання розвитку, спортивних ігор,  туризму і спортивних дисциплін в закладах освіти». Також впродовж 2005-2015 рр. була членом редакційної колегії науково-теоретичного збірника Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди «Гуманітарний вісник» (спеціальний випуск).

Коло наукових інтересів. Вагоме місце в науковій роботі доцента Н.О. Базилевич посідає участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Впродовж 2012-2017 рр. Н. О. Базилевич була членом науково-методичної ради університету. Протягом 1999-20017 рр. працювала над виконанням держбюджетних наукових проектів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

У 1999-2006 рр. – молодший науковий спеціаліст наукового проекту «Теорія і практика формування здорового способу життя в навчально-виховних закладах», який здійснювався в рамках міжнародного проекту Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні» та відзначений на конкурсі, що проходив під егідою представництва ООН в Україні та науково-методичного Центру превентивного виховання АПН України.

У 2007-2008 рр. – молодший науковий спеціаліст науково-дослідної тематики «Організаційна структура та критерії оцінювання рівня сформованості спортивного стилю життя підростаючого покоління України (№ 0107U002974. Наказ МОН України № 732 від 27.10.2006 р.).

У 2009-2010 рр. – старший науковий спеціаліст науково-дослідної тематики «Педагогічні технології формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді в процесі занять фізичною культурою і спортом (№ 0109U002639. Наказ МОН України № 1043 від 17.11.2008 р.).

У 2013-2014 р. – старший науковий спеціаліст наукового проекту на тему: «Організаційно-методичні засади формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і  молоді України».

У 2015-2017 рр. – молодший науковий спеціаліст наукового проекту на тему: «Сучасні технології формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання» (0112U005310).

До кола наукових інтересів Наталії Олександрівни входить теорія і методика фізичного виховання дітей та молоді; біомеханічні основи рухової діяльності; теорія та методика викладання легкої атлетики; основи спортивного тренування дітей та молоді; технології оздоровлення школярів і студентів.

Наукове керівництво. Н. О. Базилевич здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Під її керівництвом студенти факультету фізичного виховання щорічно беруть участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, Олімпіадах та конкурсах наукових робіт з фізичного виховання. Зокрема, під керівництвом доцента Наталії Олександрівни Базилевич студент Денис Цапук посів призове місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізичне виховання».

Основні наукові праці. У науковому доробку доцента Н.О. Базилевич понад 85 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 5 навчально-методичних посібників:

  • «Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів» (2001 р.), який відзначений грамотою МОН України;
  • «Теорія та методика викладання лижного спорту» (2004 р.);
  • «Теорія та методика викладання легкої атлетики» (2007-2008 рр.),
  • «Лижний спорт» (2014 р.),
  • «Спортивна метрологія» (2016 р.).

Навчальні дисципліни: Н. О. Базилевич розробила і викладала в різні часи для студентів факультету фізичного виховання та природничо-технологічного факультету низку дисциплін: «Теорія та методика викладання легкої атлетики», «Теорія та методика викладання лижного спорту», «Теорія та методика викладання обраного виду спорту», «Теорія і методика викладання фізичної культури у ВНЗ І-ІІ р.а.», «Спортивна метрологія», «Біомеханіка», «Основи теорії і методики спортивного тренування», «Теорія та методика спортивної підготовки у ВНЗ».

2015 р. – медаль Г.С. Сковороди.

Перейти до вмісту