• копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • юнаки, які вступають на денну форму навчання, подають копію приписного посвідчення (стор. 1-3) чи військового квитка (стор. 1, 8-11,26-27);
 • особи, що вступають на спеціальність 014 середня освіта (фізична культура) подають копію класифікаційної книжки спортсмена (за наявністю) та медичну довідку за формою 086-о (вступники проходять медичний огляд за місцем проживання);
 • копію свідоцтва про одруження (у разі зміни прізвища);
 • копію довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • інші документи, що дають право на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки, установленими нормативно-правовими актами вступник пред’являє особисто, у терміни, визначені для подання документів.
 • У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
 • Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).
 • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
 • Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).