Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.03 18 січня 2019 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий керівник, науковий ступень, вчене звання, місце роботи,посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Довгопола Людмила Іванівна, старший лаборант кафедри біології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у процесі практичної підготовки

текст дисертації

текст автореферату

Шапран Юрій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)кандидатська, 13.00.04теорія і методика професійної освіти18 січня 2019 р. об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. СухомлинськогоБойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди)

текст відгуку

Білянська Марія Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

текст відгуку

2.Тимченко Руслана Валеріївна, тимчасово непрацюючаФормування фахових компетентностей майбутніх магістрів з фінансів і кредиту у процесі вивчення економічних дисциплін

текст дисертації

текст автореферату

Барно Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки (Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»)кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти18 січня 2019 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зала імені В. О. Сухомлинського

Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії і економіки освіти (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського)

текст відгуку

Спіцина Ангеліна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки (Національний транспортний університет)

текст відгуку