ОГОЛОШЕННЯ

5 жовтня 2018 року об 11.00 годині

в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 

Порядок денний:

1. Захист дисертації Левченко Інни Миколаївни «Природничі та медичні товариства на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: наукові, просвітницькі та світоглядні засади діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Науковий консультант – Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України).

Офіційний опонент – Литвинко Алла Степанівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії та соціології, науки і техніки (Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України»)

Офіційний опонент – Бородай Ірина Сергіївна, доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Офіційний опонент – Скляр Володимир Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії науки і техніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України).

2. Захист дисертації Янчука Михайла Михайловича «Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл Київської Єпархії: чисельність, якісний склад та практики повсякдення (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України).

Офіційний опонент – Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, директор (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»).

Офіційний опонент – Перерва Володимир Степанович, кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів МОН України).

3. Інші питання.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 5 жовтня 2018 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Левченко Інна Миколаївна,

доцент кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Природничі та медичні товариства на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: наукові, просвітницькі та світоглядні засади діяльності

текст дисертації

 

текст автореферату

Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)докторська,

07.00.07 – історія науки й техніки

5 жовтня 2018 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Литвинко Алла Степанівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії та соціології, науки і техніки (Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України»)

текст відгуку

Бородай Ірина Сергіївна, доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН)

текст відгуку

Скляр Володимир Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії науки і техніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

текст відгуку

2.Янчук Михайло Михайлович,

викладач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл Київської єпархії: формування, якісний склад та практики повсякдення (друга половина XIX – початок XX ст.)

текст дисертації

 

текст автореферату

Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України)кандидатська,

07.00.01 – історія України

5 жовтня 2018 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зал імені В.О. Сухомлинського

Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, директор (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»)

текст відгуку

Перерва Володимир Степанович, кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів МОН України)

текст відгуку