ОГОЛОШЕННЯ

28 вересня 2018 року об 11.00 годині

в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

 

Порядок денний:

1. Захист дисертації Стасюка Юрія Миколайовича «Українські добровольчі формування: створення та функціонування (2014-2015 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Сегеда Сергій Павлович, доктор історичних наук, доцент, начальник науково-дослідного центру воєнної історії (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського).

Офіційний опонентКиридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, директор (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»)

Офіційний опонент – Горохов Сергій Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України).

2. Захист дисертації Семененка Миколи Григоровича «Вплив інтенсивної хімізації сільськогосподарського виробництва на здоров’я сільського населення УРСР в 50-70-ті роки ХХ століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Стадник Ірина Юріївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та права (Черкаський державний технологічний університет МОН України)

Офіційний опонентКучер Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН)

Офіційний опонент – Скрипник Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України).

3. Інші питання

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 (28 вересня 2018 р.)

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Стасюк Юрій Миколайович, ад’юнкт науково-дослідного центру воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана ЧерняховськогоУкраїнські добровольчі формування: створення та функціонування (2014-2015 рр.)

текст дисертації

 

текст автореферату

Сегеда Сергій Павлович, доктор історичних наук, доцент, начальник науково-дослідного центру воєнної історії (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського)кандидатська,

07.00.01 – історія України

28 вересня 2018 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, директор (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»)

текст відгуку

Горохов Сергій Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України)

текст відгуку

2.Семененко Микола Григорович,

викладач Черкаського державного технологічного університету МОН України

Вплив інтенсивної хімізації сільськогосподарського виробництва на здоров’я сільського населення УРСР в 50–70-ті роки ХХ століття

текст дисертації

 

текст автореферату

Стадник Ірина Юріївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та права (Черкаський державний технологічний університет МОН України)кандидатська,

07.00.01 – історія України

28 вересня 2018 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Кучер Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН)

текст відгуку

Скрипник Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України)

текст відгуку