ОГОЛОШЕННЯ

14 грудня 2018 року об 11.00 годині

в залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації Пасічник Наталі Олексіївни «Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Науковий консультантОрлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України)

Офіційний опонент Реєнт Олександр Петрович, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу історії України XIX – початку XX ст. (Інститут історії України НАН України)

Офіційний опонент Гуменюк Тетяна Іванівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права (Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила МОН України)

Офіційний опонент Єрмілов Валерій Семенович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій (Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)

2. Захист дисертації Кашперського Володимира Євгенійовича «Академік УААН Г.О.Богданов (1930-2009 рр.): наукова, організаційна та педагогічна діяльність в умовах соціально-економічних змін другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Науковий керівник – Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)

Офіційний опонентБородай Ірина Сергіївна, доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН)

Офіційний опонент – Костюк Майя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін (Уманський національний університет садівництва МОН України)

  1. Інші питання

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

14 грудня 2018 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Пасічник Наталя Олексіївна,

доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст.

текст дисертації

 

текст автореферату

Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України)докторська,

07.00.07 – історія науки й техніки

14 грудня 2018 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Реєнт Олександр Петрович, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу історії України XIX – початку XX ст. (Інститут історії України НАН України)

текст відгуку

Гуменюк Тетяна Іванівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права (Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила МОН України)

текст відгуку

Єрмілов Валерій Семенович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій (Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)

текст відгуку

2.Кашперський Володимир Євгенійович,

головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи Департаменту вищої освіти МОН України

Академік УААН Г.О. Богданов (1930-2009 рр.): наукова, організаційна та педагогічна діяльність в умовах соціально-економічних змін другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

текст дисертації

 

текст автореферату

Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)кандидатська,

07.00.07 – історія науки й техніки

14 грудня 2018 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зал імені В.О. Сухомлинського

Бородай Ірина Сергіївна, доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН)

текст відгуку

Костюк Майя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін (Уманський національний університет садівництва МОН України)

текст відгуку