Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (1 лютого 2019 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (1 лютого 2019 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (1 лютого 2019 р.)

ОГОЛОШЕННЯ

1 лютого 2019 року об 11.00 годині в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.02

Порядок денний

1. Захист дисертації Мерімеріна Євгена Олеговича на тему «Суспільно-політичні процеси та збройні конфлікти в Гетьманщині середини ХVІІ – 60-х рр. ХVІІІ ст. у відображенні історичних пісень і дум», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Гуржій Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу (Інститут історії України НАН України).

Офіційний опонент – Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв).

Офіційний опонент – Коцур Галина Георгіївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

2. Захист дисертації Гінзбург Ольги Петрівни на тему «Документи фонду ЦК Компартії України ЦДАГО України як джерело вивчення становлення та розвитку демократичної опозиції в УРСР у роки перебудови», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Гаранін Олександр Якович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства).

Офіційний опонент – Воронін Віктор Миколайович, доктор історичних наук, директор Центру організації наукової роботи (Міжрегіональна Академія управління персоналом).

Офіційний опонент – Висовень Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Мерімерін Євген Олегович, юрист ТОВ «Будпроф»«Суспільно-політичні процеси та збройні конфлікти в Гетьманщині середини ХVІІ – 60-х рр. ХVІІІ ст. у відображенні історичних пісень і дум»

текст дисертації

 

текст автореферату

Гуржій Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу (Інститут історії України НАН України)кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

1 лютого 2019 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв

текст відгуку

Коцур Галина Георгіївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

текст відгуку

2.Гінзбург Ольга Петрівна, тимчасово не працююча«Документи фонду ЦК Компартії України ЦДАГО України як джерело вивчення становлення та розвитку демократичної опозиції в УРСР у роки перебудови»

текст дисертації

 

текст автореферату

Гаранін Олександр Якович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства)кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

1 лютого 2019 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Воронін Віктор Миколайович, доктор історичних наук, директор Центру організації наукової роботи (Міжрегіональна Академія управління персоналом)

текст відгуку

 

Висовень Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

текст відгуку

Перейти до вмісту