ОГОЛОШЕННЯ

29 червня 2018 року об 11.00 годині

в залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

 

Порядок денний:

1. Захист дисертації Павлика Олександра Васильовича «Розвиток археологічної науки на теренах України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами часопису «Археологічний літопис Південної Росії»)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Колибенко Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, професор, заступник генерального директора (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»).

Офіційний опонент – Моця Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційний опонент – Ясновська Людмила Василівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України (Національний університет «Чернігівський колегіум» МОН України).

2. Захист дисертації Гадмалієва Сейдалі Бекер оглу «Вища освіта України в умовах глобалізаційних викликів 1990-х рр.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Слюсаренко Анатолій Гнатович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри новітньої історії України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»)

Офіційний опонент – Бондаренко Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук інформаційної та архівної справи (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України).

3. Інші питання

 

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

29 червня 2018 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Павлик Олександр Васильович, викладач, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Розвиток археологічної науки на теренах України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами часопису «Археологічний літопис Південної Росії»

текст дисертації

 

текст автореферату

Колибенко Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, професор, заступник генерального директора (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»)кандидатська,

07.00.01 – історія України

29 червня 2018 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Моця Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України)

текст відгуку

 

Ясновська Людмила Василівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України (Національний університет «Чернігівський колегіум» МОН України)

текст відгуку

2.Гадмалієв Сейдалі Бекер огли, викладач, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Вища освіта України в умовах глобалізаційних викликів1990-х рр.

текст дисертації

 

текст автореферату

Слюсаренко Анатолій Гнатович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри новітньої історії України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)кандидатська,

07.00.01 – історія України

29 червня 2018 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»)

текст відгуку

Бондаренко Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук інформаційної та архівної справи (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України)

текст відгуку