Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (7 травня 2021 року) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (7 травня 2021 року)

ОГОЛОШЕННЯ

7 травня 2021 року об 11.00 годині

в конференц-залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

 Порядок денний:

 1. Захист дисертації

Губицького Любомира Володимировича «Торгівля Київської губернії (1793–1861 рр.)», представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий консультант: Капелюшний Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Жванко Любов Миколаївна, доктор історичних наук, професор, провідний фахівець науково-дослідного відділу Харківської державної зооветеринарної академії; Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету.

 2. Захист дисертації

Іващенко Наталії Вікторівни «Розвиток ветеринарної імунобіології в Україні (кінець 50–х рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

Науковий керівник: Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: Гамалія Віра Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри «Філософія та історія науки і техніки» Державного університету інфраструктури та технологій МОН України; Костюк Майя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва МОН України.

3. Інші питання

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

7 травня 2021 року

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Губицький Любомир Володимирович, доцент кафедри філософії, соціології та політології Київського національного торговельно-економічного університетуТоргівля Київської губернії (1793–1861 рр.)

текст дисертації

 

текст автореферату

Капелюшний Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченкадокторська,

07.00.01 – історія України

7 травня 2021 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Жванко Любов Миколаївна, доктор історичних наук, професор, провідний фахівець науково-дослідного відділу Харківської державної зооветеринарної академії

текст відгуку

Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

текст відгуку

Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету

текст відгуку

2Іващенко Наталія Вікторівна, завідувач наукової бібліотеки Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмівРозвиток ветеринарної імунобіології в Україні (кінець 50–х рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.)

текст дисертації

 

текст автореферату

Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»кандидатська,

07.00.07 – історія науки й техніки

7 травня 2021 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зал імені В.О. Сухомлинського

Гамалія Віра Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри «Філософія та історія науки і техніки» Державного університету інфраструктури та технологій МОН України

текст відгуку

Костюк Майя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва

текст відгуку

Перейти до вмісту