Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (30 квітня 2021 року) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (30 квітня 2021 року)

ОГОЛОШЕННЯ

30 квітня 2021 року об 11.00 годині

в конференц-залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

 Порядок денний:

 1. Захист дисертації

Магомедова Андрія Омаровича «Україна і НАТО в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник: Коцур Віталій Вікторович, доктор історичних наук, доцент, декан факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: Ніколаєць Юрій Олексійович, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; Шкабко Сергій Іванович, кандидат історичних наук, заступник начальника відділу міжнародних договорів управління міжнародного співробітництва та протоколу Міністерства освіти і науки України.

  1. Інші питання

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

30 квітня 2021 року

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Магомедов Андрій Омарович, співробітник Служби безпеки УкраїниУкраїна і НАТО в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

текст дисертації

 

текст автореферату

Коцур Віталій Вікторович, доктор історичних наук, доцент, декан факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»кандидатська,

07.00.01 – історія України

30 квітня 2021 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Ніколаєць Юрій Олексійович, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

текст відгуку

Шкабко Сергій Іванович, кандидат історичних наук, заступник начальника відділу міжнародних договорів управління міжнародного співробітництва та протоколу Міністерства освіти і науки України

текст відгуку

Перейти до вмісту