Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (2 жовтня 2020 року) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (2 жовтня 2020 року)

ОГОЛОШЕННЯ

2 жовтня 2020 року об 11.00 годині

в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання  спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

Порядок денний

1. Захист дисертації Нагайко Катерини Миколаївни «Київська Громада в українському національному русі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник: Коцур Віктор Петрович, дійсний член НАПН України, доктор історичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: Світленко Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, декан історичного факультету, професор кафедри історії України Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Милько Володимир Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України.

2. Інші питання

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 2 жовтня 2020 р.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Нагайко Катерина Миколаївна, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Музей Заповіту Т. Г. Шевченка» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»Київська Громада в українському національному русі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

текст дисертації

 

текст автореферату

Коцур Віктор Петрович, дійсний член НАПН України, доктор історичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»кандидатська,

07.00.01 – історія України

2 жовтня 2020 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Світленко Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, декан історичного факультету, професор кафедри історії України Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

текст відгуку

Милько Володимир Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України

текст відгуку

Перейти до вмісту