Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (9 жовтня 2020 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (9 жовтня 2020 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (9 жовтня 2020 р.)

ОГОЛОШЕННЯ

 

9 жовтня 2020 року об 11.00 годині в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.02

Порядок денний

1. Захист дисертації Вуйка Богдана Івановича на тему«Адміністративна діяльність генерал-губернатора М.Г. Рєпніна (Волконського) (1816-1834) на території Лівобережної України: історіографія», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Висовень Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії а культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Офіційний опонентШаравара Тамара Олексіївна, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку (Полтавська державна аграрна академія).

Офіційний опонентКузьменко Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного відділу «Меморіальний музей академіка В.Г. Заболотного» (Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»). 

2. Захист дисертації Весельської Ніни Володимирівни на тему«Українознавчі дослідження Александра Яблоновського (1829-1913)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства (Житомирський державний університет імені Івана Франка).

Офіційний опонентКалакура Ярослав Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Офіційний опонентЛастовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв).

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Вуйко Богдан Іванович,

тимчасово безробітний.

«Адміністративна діяльність генерал-губернатора М.Г. Рєпніна (Волконського) (1816-1834) на території Лівобережної України: історіографія»

текст дисертації 

текст   автореферату

Науковий керівникВисовень Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

9 жовтня 2020 р.

о 1100 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Шаравара Тамара Олексіївна, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку (Полтавська державна аграрна академія).

текст відгуку

Кузьменко Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного відділу «Меморіальний музей академіка В.Г. Заболотного» (Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»).

текст відгуку

2.Весельська Ніна Володимирівна, аспірантка кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка«Українознавчі дослідження Александра Яблоновського (1829-1913)»

текст дисертації 

текст   автореферату

Науковий керівникЯрмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства (Житомирський державний університет імені Івана Франка).кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

9 жовтня 2020 р.

об 1300 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Калакура Ярослав Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

текст відгуку

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв).

текст відгуку

Перейти до вмісту