Міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами зарубіжжя є одним з пріоритетних напрямів діяльності ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Мета міжнародного співробітництва – розвиток довгострокових університетських програм співробітництва у галузі науково-дослідної роботи, студентського та інформаційного обміну.

Головними напрямами міжнародного співробітництва університету є: участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; проведення спільних наукових досліджень; організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів; участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність; надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні; відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів вищих навчальних закладів з іноземними партнерами.

Університет активно працює над створенням нових та підтримкою вже налагоджених контактів із зарубіжними партнерами. Так, за 2015 рік встановлені наукові контакти з такими ВНЗ: Університет Інформатики та мистецтв, Центральна Європейська Академія Навчань та Сертифікації, Ольштинська вища школа імені Юзефа Русецького, Інститут педагогіки Гданського університету.

Міжнародне співробітництво поглиблюється через проведення науково-практичних конференцій і семінарів, проектів та різного роду заходів, які були організовані на базі університету: І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», 12-14 березня 2015 р. (Інститут мистецтв Адигейського національного університету (Російська Федерація), Південно-західний університет імені Неофіта Рильського (Болгарія), Державний педагогічний університет імені Іона Крянге (Молдова); ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму в закладах освіти», II Міжнародна науково-практична конференція «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі» (Міністерство освіти і науки; Університет Західної Богемії (Чехія), 16-17 квітня 2015 р. (Міністерство освіти і науки; Український філіал міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства асоціація навчальних закладів України туристського і готельного профілю, газета «Краєзнавство, географія, туризм»); VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой», 23-24 квітня 2014 р. (ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики республики Беларусь», г. Минск (Республика Беларусь), Університет імені Миколая Коперника, м. Торунь (Польша), МОН РФ ГУ «Центр исследований и статистики науки», г. Москва (Российская Федерация); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки», 4-5 червня 2015 року (Міністерство освіти і науки; Інститут історії України НАН України; Національний музей історії України НАН України; НІЕЗ «Переяслав»; Польське нумізматичне товариство (Варшава), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ ст.: сучасний стан, проблеми та перспективи», 24-25 вересня 2015 р. (Європейська Асоціація наук з безпеки (Польща), Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності, Міжнародна Академія культури безпеки, екології і здоров’я, академія безпеки та основ здоров’я, Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми і перспективи розвитку» (Міністерство освіти і науки України, НАПН України, Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова (Казахстан), ФДОЗ ВПО «Ульяновський державний педагогічний університет імені І.М. Ульянова (Російська Федерація)»; ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі», 22-23 жовтня 2015 р. (Міністерство освіти і науки України; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; Ризька Академія педагогіки і управління освітою; Російський державний педагогічний університет ім. О. І. Герцена; Інститут мовознавства РАН).

З 7 по 10 квітня 2015 р. у рамках реалізації міжнародної грантової програми «EcoBRU» (екологічна освіта для Білорусі, Росії та України) к.філос.н., доц., проректор з наукової роботи С.М. Рик та к.філол.н., доц. кафедри іноземної філології і методики навчання О.Б. Скляренко відвідували м. Жиліна (Словацька республіка) з метою координації екологічних досліджень в Україні.

У 2015 р. активно відбувався академічний обмін між студентами та викладачами із зарубіжними партнерами. Так, студенти та науково-педагогічні працівники університету з 4 по 13 травня та з 7 по 13 листопада 2015 р. відвідали м. Магдебург, Федеративна Республіка Німеччина.

Викладачі ВНЗ відвідували закордонні конференції, зокрема: Харченко Н.В., Лила М.В. – з 7 по 10 квітня 2015 р. (м. Алуксне, м. Калдіга, м. Рига, Латвійська Республіка); Макаренко О.М. – з 17 по 19 квітня 2015 р. (м. Глазго, Велика Британія) та з 13 по 15 травня 2015 р. (м. Відень, Австрія); Бочаріна Н.О., Василькевич Я.З. – з 8 по 10 червня 2015 р. (м. Сталева-Воля, м. Сандомир, Республіка Польща); Харченко Н.В. – з 13 по 20 вересня 2015 р. (м. Варшава, Республіка Польща); Яценко Л.В., Лохвицька Л.В. – з 6 по 9 жовтня 2015 р. (м. Могилев, Республіка Білорусь); Куйбіда В.В. – з 12 по 16 жовтня 2015 р. (м. Рига, Латвійська Республіка); Боголіб Т.М. – з 27 по 31 жовтня 2015 р. (м. Вітебськ, Республіка Білорусь).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами викладені за формою:

Країна-партнер

Установа- партнер

Тема співробітництва

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

Польща

Вища школа бізнесу (м. Даброва Горніца)

Встановлення професійного співробітництва, зміцнення взаєморозуміння

Угода про співпрацю, 05.2012 – 05.2017

1. Організація семінарів, лекцій, конференцій.

2. Обмін викладачів, студентів

3. Надання консультативних послуг
4. Обмін інформацію про вищу освіту, дослідні роботи
5.Вільний доступ до книг, наукових видань, документів
6. Спільна праця над науково-дослідними роботами та співпраця щодо реалізації вітчизняних та міжнародних проектів

Польща

Глівіцька вища школа бізнесу (підприємництва)

Налагодження професійного співробітництва

Угода про співпрацю, 13.05.2011–13.05.2016

1. Організація семінарів, лекцій, конференцій.

2. Обмін викладачів, студентів

3. Надання консультативних послуг
4. Обмін інформацією про вищу освіту, дослідні роботи
5.Вільний доступ до книг, наукових видань, документів
6. Спільна праця над науково-дослідними роботами та співпраця щодо реалізації вітчизняних та міжнародних проектів

Польща

Польське нумізматичне товариство

Створення професійного співробітництва

Договір про співпрацю, 19.04.2013 – 19.04.2018

1.Організація семінарів, лекцій, конференцій.

2. Обмін викладачів, студентів

3. Надання консультативних послуг
4. Обмін інформацію про вищу освіту, дослідні роботи
5. Вільний доступ до книг, наукових видань, документів
6. Спільна праця над науково-дослідними роботами та співпраця щодо реалізації вітчизняних та міжнародних проектів

Польща

Університет в Білостоці

Проведення досліджень, навчання студентів і розвитку академічних контактів між студентами, вченими та дослідниками

Угода про співпрацю, 2015-2020

1. Здійснення спільних науково-дослідних проектів, реалізація освітніх проектів в галузі взаємного інтересу.

2. Обмін досвідом.

3.Обмін науковими співробітниками та вченими.

4. Студентський обмін.

5. Спільна участь в міжнародних дослідницьких проектах.

6.Спільна організація конференцій.

7. Обмін інформацією.

8. Розвиток інших форм співробітництва.

Польща

Університет інформатики та мистецтв

Необхідність забезпечення потреб суспільства і держав у кваліфікованих фахівцях, поліпшення підготовки майбутніх випускників, ефективне використання потенціалу професорськовикладацького складу.

Угода про співпрацю, 15.05.2015

1.Розробка освітніх та наукових проектів.

2. Проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів.

3. Створення спільних авторських колективів для розробки монографій, підручників і т.д.

4.Ознайомлення зі спільним культурно-історичним корінням обох держав.

Польща

Центральна Європейська академія навчань та сертифікації

Сприяння реалізації державної політики в сфері Європейської інтеграції

Угода про співпрацю, 2015–2020

1.Профорієнтаційна робота зі студентами.

2. Розвиток комунікативної культури та соціокультурної освіченості.

3. Підтримка обдарованої молоді.

4. Налагодження науково-методичної, міжвузівської співпраці.

Польща

Державна вища східноєвропейська школа

Науково-культурне співробітництво

Договір про співпрацю, 2015-2020

1.Спільні дослідження, наукові конференції.

2. Обмін інформацією, програмами, літературою.

3.Видання наукових публікацій.

4. Обмін викладачами, аспірантами, студентами.

Польща

Вища гуманітарна школа

«Померанія»

Сприяння розвитку вищої освіти і науки з урахуванням досягнень шкіл. Підвищення ефективності та якості виконування науково-дослідних робіт.

Угода про співпрацю, 2015-2020

1.Спільні дослідження і наукова робота, написання та реалізація міжнародних проектів і грантів.
2. Створення спільних освітніх програм.
3.Академічний обмін.
4.Публікація журналів
5.Подвійний диплом.
6.Обмін викладацьким складом.
7.Спільна організація та проведення заходів у галузі освіти, науки та ін.
8.Обмін електронними ресурсами.
9.Взаємні консультаційні послуги.
10.Організація курсів, шкіл, майстер-класів.
11.Волонтерське співробітництво

Польща

Університет імені Миколи Коперніка

Встановлення та розвиток співпраці між сторонами в галузі науки та освіти

Договір про співпрацю, 09.2011 р. – 09.2016 р.

1. Обмін викладачів та наукових діячів.

2. Спільна організація конгресів, колоквіумів та ін.

3. Обмін публікаціями, документацією.

4.Розвиток сумісного навчання.

5. Студентський обмін.

6. Професійні стажування.

Польща

Ольштинська вища школа імені Юзефа Русецького

Встановлення та розвиток співпраці між сторонами в галузі науки та освіти, забезпечення високого рівня наукових і методичних розробок, якості підготовки фахівців.

Договір про співпрацю, 2015–2020

1.Обмін викладацьким складом та науковцями.

2.Проведення спільних конференцій, семінарів.

3.Спільна участь у міжнародних академічних програмах

4. Співробітництво в організації програм обміну.

5.Обмін досвідом.

6.Розробка спільних проектів.

7.Проведення відкритих лекцій, семінарів і т.д.

Польща

Європейська Асоціація наук з безпеки

Безпека життєдіяльності в галузі освіти

Договір про співпрацю, 2010-2015

Робота в правлінні Асоціації (членство проф. Н.І. Коцур, Л.В. Лохвицька – секретар, за рішенням зборів від 12.05.2012 р.); участь викладачів і молодих науковців у наукових заходах, спільне проведення конференцій, семінарів.

Польща

Університет імені Миколи Коперніка

Формування та відтворення інтелектуального капіталу в системі вартісного управління

Договір про співпрацю, 20.09.2013 – 20.09.2022

1.Мобільність викладачів.

2. Спільні наукові проекти щодо євроінтеграційних процесів.

3. Представництво у редколегіях наукових журналів.

4. Участь у грантовій програмі ЄС.

5. Спільні монографії.

Польща

Університетський коледж туризму та екології

Науково-технологічний потенціал країни з позицій світових тенденцій

Договір про співпрацю, 01.09.2013 – 01.09.2023

1.Мобільність викладачів.

2. Спільні наукові проекти щодо євро інтеграційних процесів.

3. Представництво у редколегіях наукових журналів.

4. Участь у грантовій програмі ЄС.

5. Спільні монографії.

Польща

Познанський державний університет

Комплексні дослідження в гуманітарних, соціальних науках

Договір про співпрацю, 20142019

1. Спільні наукові дослідження.

2.Міжнародні конференції.

3. Спільні наукові розробки щодо умов забезпечення інноваційного розвитку національних економік.

4. Програми обміну досвідом.

5. Участь у наукових заходах.

Молдова

Академія музики, театру і образотворчого
мистецтва 

Розвиток наукових і освітніх зв’язків, впровадження інноваційних освітніх технологій

Договір про взаємодію та співробітництво, 2014-2019.

Налагодження співпраці в галузі наукових досліджень, а саме обмін досягненням в різних наукових напрямках; участь в спільних наукових програмах; участь в наукових симпозіумах, конференціях, семінарах. Організація і проведення конкурсів он-лайн в різних галузях

Молдова

Молдавський державний університет

Налагодження співробітництва

Договір про взаємодію, 2014 р.

1.Налагодження співпраці в області наукових досліджень.

2. Налагодження співпраці в галузі педагогічної діяльності.

Молдова

Комратський державний університет

Співпраця сторін в області науки и освіти

Договір про співпрацю, 2011–2016

1.Обмін викладачами, студентами, науковою інформацією, літературою.

2. Спільні дослідження.

3. Спільні міжнародні проекти.

4. Проведення спільних конференцій, симпозіумів.

5. Публікація статей.

6.Співраця між бібліотеками.

Молдова

Кишинівський державний педагогічний університет імені І. Крянге

Розвиток наукових і освітніх зв’язків, впровадження інноваційних освітніх технологій

Договір про співпрацю, 11.2014 р.

1. Розробка спільних навчальних програм.

2. Участь у міжнародних конференціях.

3. Спільна подача заявок на грантові програми.

4.Організувати виїзди студентів та викладачів для знайомства з умовами начального процесу.

5. Провести рекламу освітніх послуг.

Російська Федерація

Ульянівський державний педагогічний університет ім. І.Н.Ульянова

Розвиток навчальної, наукової і культурної співпраці

Договір про співпрацю, 11.2013–11.2018

1.Обмін викладацьким складом і науково-методичним досвідом.

2. Проведення спільних наукових пошуків.

3.Організація конференцій, семінарів і т.д.

4.Обмін науковою літературою та інформацією.

5.Видання спільних наукових праць.

Російська Федерація

Московський державний університет імені М. А. Шолохова

Сприяння в розвитку  вищої освіти і науки. Підвищення ефективності і якості виконання науково-дослідних, методичних, викладацьких робіт.

Договір про співпрацю, 2013 року

1.Науково-дослідна сфера.

2.Навчально-методична сфера.

3.Взаємодія в соціально-культурній сфері.

Російська Федерація

Московський місцевий психолого-педагогічний університет

Розвиток наукових дослідження і вдосконалення міжнародної освіти.

Договір про співпрацю, 02.09.2013

-02.09.2018

1. Розробка спільних магістерських програм і аналіз діючих програм.

2. Академічний обмін.

3.Стажування професорсько-викладацького складу.

4.Підготовка кадрів вищої кваліфікації.

5. Спільна організація семінарів , конференцій і т.д.

6.Спільні наукові розробки в області психології.

7.Участь студентів ДВНЗ «ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди» в щорічній міжнародній школі молодого вченого-психолога.

Російська Федерація

Науково-дослідний інститут-

Республіканський дослідний науково- консультативний центр експертизи

Розвиток взаємовигідної співпраці в сфері наукової і освітньої діяльності

Договір про співпрацю, 2013 року

1.Проведення робіт по аналізу стану науково-технічних інноваційних потенціалів економіки.

2. Проведення наукових досліджень.

3.Проведення моніторингу стану національних інноваційних систем обох сторін.

4. Інформування та консультація в сфері інноваційної діяльності.

5. Участь в створенні і методичному забезпеченні багаторівневої системи підготовки кадрів.

6. Участь в розробці освітніх стандартів.

7.Участь в організації і проведенні конференцій, нарад.

8. Участь в організації рекламної діяльності.

Російська Федерація

Алтайський державний університет

Розвиток співпраці у галузях освіти, наукових дослідів, а також культурній та соціальній сферах.

Договір про співпрацю, 02.2013

1.Здійснення спільних освітніх програм

2. Обмін працівниками та студентами.

3. Проведення спільних досліджень.

4. Проведення культурних заходів.

5.Участь у наукових засіданнях, семінарах і т.д.

Російська Федерація

Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти «Рязанський державний університет ім. С.О.Єсеніна»

Академічна та професійна співпраця

Договір про співпрацю, 16.10.2012 – 16.10.2017( автоматично продовжується на наступні 5 років)

1. Обмін інформацією та ресурсами.

2. Обмін та стажування викладацького складу.

3.Спільні наукові дослідження.

4. Розробка спільних проектів.

5. Організація та участь у наукових конференцій та семінарів.

6. Спільні публікації праць.

Російська Федерація

Шуйський державний педагогічний університет (м. Шуя)

Підвищення ефективності наукової і педагогічної діяльності

Договір про співпрацю, 01.2012 р.

1.Розробка спеціальних програм.

2. Участь в організації конференцій, семінарів.

3. Спільна подача заявок на гранти.

4. Виїзд студентів та викладачів на ознайомленням навчального процесу.

5. Здійснення реклами освітніх послуг.

Російська Федерація

Нижегородський державний педагогічний університет

Взаємна допомога в подальшому розвитку навчальної та науково-дослідної діяльності

Договір про співпрацю, 04.2012 р. – 04.2017 р.

1.Розробка спільних наукових та дослідницьких планів.

2.Обмін студентами, викладачами, публікаціями.

3.Організація спільних конференцій.

Російська Федерація

НОУ ВПО «Сергієв-Посадський гуманітарний інститут»

Удосконалення та розвиток освітньої діяльності ВУЗів

Договір про співпрацю, 15.02.2012 р. – 15.02.2017 р (автоматично продовжується на наступні 5 років)

1.Участь викладачів у наукових конференціях, семінарах. 2.Оприлюднення наукових досліджень у збірниках ,наукових працях.

Російська Федерація

Інститут розвитку освітніх технологій

Розвиток міжнародної наукової співпраці, підвищення розвитку та підготовки кадрів.

Договір про співпрацю, 2012 р. (довгостроковий)

1.Проведення спільних досліджень.

2.Участь у конференціях.

3. Обмін інформацією та ресурсами.

4.Розробка спільних наукових проектів.

5. Написання монографій.

6.Спільні публікації наукових праць.

Російська Федерація

Інститут психолого-педагогічних проблем дитинства Російської Академії освіти

Розвиток міжнародної співпраці

Договір про співпрацю, 2012 р. – 2017 р.

1.Спільні пошукові дослідження.

2.Обмін інформацією та літературою.

3. Рецензація праць.

4.Підготовка кадрів.

5.Можливість стажування вчених.

6.Участь в редколегіях.

7. Участь та проведення спільних конференцій.

8. Публікація статей.

9. Стажування.

Російська Федерація

Забайкальський державний університет

Підвищення ефективності наукової і освітньої діяльності

Договір про співпрацю, 09.2013 р. – 09.2018 р.

1.Обмін інформацією про організацію навчального процесу та управлінні ним.

2.Ознайомлення з досвідом викладання різних дисциплін у ВНЗ.

3. Участь у спільних навчально-методичних розробках.

4.Надання взаємних консультаційних послуг, а також інших послуг, пов’язаних з процесом навчання і виховання, наукової та дослідницької роботою.

Російська Федерація

Інститут мовознавства РАН

Експериментальне дослідження мовлення

Договір про співпрацю, 21.10.2011 р. –10.2016 р

1.Спільне проведення науково-методичних семінарів і конференцій

2.Спільний випуск збірника «Психолінгвістика»

Російська Федерація

Кубанський соціально-економічний інститут

Інформація та інформаційна діяльність

Договір про співпрацю, 2008 р.

Спільні дослідження, розробка спільних навчальних планів з підготовки бакалаврів та магістрів, проведення експертизи, обмін результатами наукових досліджень, брати участь у спільних конференціях та семінарах.

Російська Федерація

Краснодарський державний університет культури та мистецтв

Проблеми вдосконалення рекреаційних заходів, активного дозвілля різних груп населення

Договір про співпрацю, 02.2008 р.

1. Розробка навчальних програм.

2. Проведення експертизи наукових досліджень.

3.Обмін результатами досліджень.

4.Участь у конференціях та семінарах.

5. Підготовка спільних праць.

6.Розробка програм обміну.

Російська Федерація

Московська академія економіки і права

Співпраця в сфері освітньої та наукової діяльності.

Договір про співпрацю, 2014-2019 рр.

1. Обмін досвідом..

2. Організація спільних наукових досліджень.

3. Наукові стажування.

4. Обмін студентами та науковцями.

5. Прведення спільних подій.

Російська Федерація

Інститут розвитку освітніх технологій

Розвиток наукових і освітніх зв’язків, впровадження інноваційних освітніх технологій

Договір про співпрацю, 2012 р-2017.

1.Участь викладачів у наукових конференціях, семінарах.2.оприлюднення наукових досліджень у збірниках наукових праць.

Російська Федерація

Югорський державний університет

Співпраця в галузі науки та освіти

Договір про співпрацю

1.Обмін викладачами, студентами та інформацією.

2. Спільні наукові дослідження.

3. Проведення спільних конференцій.

4. Публікація статей та праць.

Російська Федерація

Ростовський соціально- економічний інститут

Взаємовигідна співпраця в сфері науки і освіти

Договір про співпрацю, 01.11.2014- 31.10.2024

1.Обмін інформацією та досвідом роботи.

2.Обмін студентами, викладачами і т.д.

3.Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

4. Організувати базу для практики аспірантів, магістрів.

5.Наукове та педагогічне стажування.

6.Проведення спільних освітніх та культурних програм, семінарів,конференцій.

7. Сприяння в публікації наукових робіт.

8. Спільна рецензія наукових праць.

9. Інформування про діяльність.

Російська Федерація

ФГБНУ «Центр статистики і науки»

Роль науки у постіндустріальному розвитку суспільства

Договір про співпрацю, 24.04.2013 –

24.04.2023

1. Наукові розробки щодо фінансування науки і освіти. 2. Спільні наукові проекти.

3. Участь у конференціях. 4. Публікація наукових статей.

Російська Федерація

Кемеровський державний університет, м. Кемерово, Російська федерація

Інноваційна політика держави: реалії і проблеми

Договір про співпрацю, 24.04.2013 – 24.04.2023

1. Наукові розробки щодо фінансування науки і освіти. 2. Спільні наукові проекти.

3. Участь у конференціях. 4. Публікація наукових статей.

Російська Федерація

МОН РФ ФГБНУ НИИ РИНКЦЕ

Напрямки інноваційних стратегій країн

Договір про співпрацю, 24.04.2013 – 24.04.2023

1.Наукові проекти.

2. Участь у конференціях. 3. Стажування. 4.Представництво в редколегіях.

Російська Федерація

Науково-дослідний центр економіки, математики і менеджменту

Комерціалізація результатів наукових досліджень: реалії та перспективи

Договір про співпрацю, 17.12.2013 – 17.12.2023

1.Спільні наукові розробки.

2. Публікації наукових статей.

3. Участь у конференціях

Російська Федерація

ФГБОУ ВПО «Забайкальський державний гуманітарно-педагогічний університет імені М. Чернишевського»

Передумови формування інноваційної моделі розвитку економіки

Договір про співпрацю, 10.09.2010 –

10.09.2020

1.Спільні наукові розробки.

2. Публікації наукових статей.

3. Участь у конференціях

Російська Федерація

Краснодарський науковий центр

Сприяння розвитку науки, інтеграція наукових дослідження та відродження інтелектуальної культури

Договір про співпрацю, 2014 – 2019

1. Спільні наукові дослідження. 2. Міжнародні конференції.

3. Спільні наукові розробки щодо умов забезпечення інноваційного розвитку національних економік.

4. Програми обміну досвідом.

5. Участь у наукових заходах.

Російська Федерація

Російський державний педагогічний університет імені О.І. Герцена

 

Договір про співпрацю, 11.12.2012

1. Участь у наукових конференціях,семінарах.

2. Організація спільних студентських заходів.

3. Стажування.

Республіка Білорусь

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

Підвищення ефективності наукової та педагогічної діяльності

Договір про співпрацю, 04.2013

1.Розробка спеціальних навчальних програм.

2. Організація та проведення семінарів та конференцій.

3. Подача заявок на гранти.

4.Організувати виїзди студентів та викладачів для знайомства з умовами начального процесу.

5. Провести рекламу освітніх послуг.

Республіка Білорусь

Могильовський державний університет імені А.А. Кулешова

Співпраця у науковій діяльності з проблеми ринку праці, мотивації праці

Договір про співпрацю, 08.10.2015

1.Розробка спільних навчальних програм. 2.Організація і проведення спільних міжнародних наукових конференцій і семінарів.

3.Публікація статей у друкованому виданні партнерів

Республіка Білорусь

Державний національний університет «Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь»

Наукові розробки щодо довгострокового та середньострокового прогнозування, спільні наукові проекти, участь у конференціях, публікація наукових статей, представництво в редколегіях наукових журналів

Договір про співпрацю, 04.2011 р. – 04.2016 р

1. Обмін інформацією.

2. Обмін даними та науково-дослідними розробками.

3.Проведення спільних семінарів та конференцій.

4.Стажування викладачів.

Республіка Білорусь

Державний національний університет «Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь»

Підтримка та розвиток співпраці

Договір про співпрацю, 5.04.2013 – 25.04.2023

Методологічні основи планування та прогнозування.

Республіка Білорусь

Вітебський державний технологічний університет

Наукові дослідження в галузі економіки з проблем зайнятості населення

Договір про співпрацю, 03.2015

1. Обмін інформацією.

2. Обмін даними та науково-дослідними розробками.

3.Проведення спільних семінарів та конференцій.

4.Стажування викладачів.

Республіка Білорусь

Мінський інститут управління

Сприяння співпраці в області наукових досліджень

Договір про співпрацю, 20.10.2006 р. – 20.10.2016

1. Обмін вченими, аспірантами та докторантами.2. Взаємодопомога в підвищенні педагогічної і наукової кваліфікації вчених.

3. Розширення інформації про розвиток передових методів підготовки спеціалістів.

4.Провести спільні науково-дослідні роботи.

5.Організувати двосторонні симпозіуми, семінари і конференції.

Республіка Білорусь

Державний  науковий заклад «Інститут економіки» Національної академії наук Білорусі

Підвищення ефективності наукової та педагогічної діяльності, обміну науковою інформацією.

Договір про співпрацю, 10.2007 р. (довгостроковий)

1.Здійснювати обмін науковцями.

2.Проводити спільні конференції

3.Наукові школи для молодих науковців.

4.Обмінюватися досвідом в розвитку освіти. 5.Організовувати двосторонні семінари, симпозіуми.

Республіка Білорусь

Вищий державний коледж зв’язку

Комплексні дослідження в гуманітарних, соціальних науках

Договір про співпрацю, 24.04.2013 – 24.04.2023

Макроекономічна стабільність: умови досягнення

Республіка Білорусь

Вітебський державний технологічний університет

Підвищення ефективності науково-педагогічної діяльності

Договір про співпрацю, 20142019

1.Спільні наукові дослідження. 2. Міжнародні конференції.

3. Спільні наукові розробки щодо умов забезпечення інноваційного розвитку національних економік.

4. Програми обміну досвідом.

5. Участь у наукових заходах.

США

Корпус Миру

Проект навчання англійської мови

Договір про співпрацю, 02.2013 р.

1.Допомагати українській стороні задовольняти її професійні потреби у технічних знаннях.

2.Поширювати серед українців знання про американський народ.

3.Сприяти кращому розумінню українського народу американцями.

США

Міжнародний освітянський проект у галузі дошкільної педагогіки (м.Тампа-Лутц)

Ознайомлення дітей з культурою, побутом і природою іншої країни

Договір про співпрацю, 02.2011-02.2016 р.

1.Обмін педагогічним досвідом.

2.Обмін дитячими листами і роботами.

3.обмін фото та відео матеріалами.

Латвія

Міжнародна вища школа практичної психології

Налагодження професійної співпраці, підвищення взаєморозуміння, зближення країн і використання взаємовигоди від співпраці

Договір про співпрацю, 20.06.2012 р. –

20.06.2017 р.

1.Проведення семінарів, лекцій та конференцій. 2.Обмін викладачами, дослідниками та студентами. 3.Забезпечення консультативних послуг щодо навчального процесу та дослідницької роботи.

4. Обмін інформацією щодо вищої освіти, дослідницької роботи. 5.Надання доступу до наукових джерел (книг, статей, документів, включно з навчальними планами та дослідницькими програмами).

6.Здійснювати спільно дослідницькі проекти та співпрацювати у впровадженні внутрішніх та міжнародних проектів.

Латвія

Ризька академія педагогіки та управління освітою

Розвиток дружніх партнерськихвідносин у галузі освіти та науково-дослідницької роботи

Договір про співпрацю, 01.10.2007

1.Обмін інформацією й освітніми ресурсами.

2.обмін викладачами, стажування та робота в бібліотеках.

3.Проведення спільних наукових досліджень.

4.Розробка спільних проектів.

5.Спільна організація та проведення наукових конференцій та семінарів.

6.Публікація спільно розроблених наукових або науково-методичних робіт.

Литва

Шауляйська державна колегія

Розвиток та поглиблення усесторонньої співпраці

Договір про співпрацю, 19.03.2015-19.03.2019

1.Обмін інформацією, науковими, методичними та педагогічними матеріалами.

2.Організація та проведення двосторонніх і багатосторонніх науково-дослідних матеріалів.

3.Організація та проведення навчальних семінарів та курсів підвищення кваліфікації.

4.Підготовка та випуск спільних видавництв, методичних посібників.

5.Надання методичної допомоги і консультаційних робіт.

6.Участь в спільних проектах та дослідженнях.

7.Співпраця в галузі удосконалення системи забезпечення якості освіти.

8.Обмін відкритою інформацією про програмні засоби і технології.

Данія

Група студентів з Данії, що фінансую фіна Фондом FolmerWisti і підтримуються Данським Гельсінським комітетом з прав людини

Створення сумісного проекту – Міжнародного студентського табору

Договір про створення міжнародного студентського табору, З 19.08.2015- 27.08.2015

1.Залучення студентів ДВНЗ «ПХ ДПУ ім..Г.Сковороди» та молоді з Данії до активної співпраці.

Словацька Респібліка

Центрально-європейський Університет

Встановлення та розвиток співпраці

Договір про співпрацю, З 2014-2019 рр.

1.Обмін професорсько-викладацьким складом та науковцями.

2.Проведення спільних конференцій та семінарів.

3.Спільна участь в міжнародних академічних програмах.

4.Співробітництво в організації програм обміну студентів.

5. Обмін досвідом організації навчального процесу.

6.Розробка спільних проектів на отримання грантів.

7.Проведення відкритих лекцій,семінар се,симпозіумів і т.д.

8.Спільна розробка методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу.

Словацька Респібліка

Центрально-європейський Університет

Забезпечення виконання спільних навчальних програм

Угода про виконання спільних навчальна програм, З 2014-2019

Створення,забезпечення та реалізація спільних навчальних програм

Словацька Респібліка

Центрально-європейський Університет

Зміцнення та розвиток економічного,наукового та науково-технічного співробітництва

Договір про виконання спільних наукових та науково-технічних проектів, З 2014-2019

1.Виконання спільних проектів,досліджень та розробок,обмін їх результатами та обмін вченими,фахівцями, аспірантами,студентами.

2.Проведення спільних наукових конференцій,симпозіумів,се семінар,виставок та інших заходів.

3.Обмін науково-технічною інформацією та документацією.

4.Спільне використання науково-дослідних приладів та наукового обладнання.

5.Створення спільних науково-технічних центрів та творчих колективів.

Португалія

Instituto superior de contabilidade e administração do Porto

Заохочування міжнародного співробітництва на основі рівності і взаємної допомоги

Угода, З 10.2014- 10.2019

1.Обмін професорсько-викладацьким складом.

2.Обмін студентами.

3.Спільна науково-дослідна діяльність.

Республіка Мальта

International House Malta

Установлення та розвиток співпраці

Договір про співпрацю, 2015

1.Співпраця по програмам навчання англійської мови для студентів, викладачів.

2.Участь та організація у семінарах та конференціях, обмін науковою літературою.

3.Обмін досвідом навчального процесу.

Республіка Мальта

Maltalingua School of English

Установлення та розвиток співпраці

Договір про співпрацю, 2015

1.Співпраця по програмам навчання англійської мови для студентів, викладачів.

2.Участь та організація у семінарах та конференціях, обмін науковою літературою.

3.Обмін досвідом навчального процесу.

Республіка Мальта

Gateway School of English

Установлення та розвиток співпраці

Договір про співпрацю, 2015

Термін дії 5 років

1.Співпраця по програмам навчання англійської мови для студентів, викладачів.

2.Участь та організація у семінарах та конференціях, обмін науковою літературою.

Німеччина

Університет Магдебург-Стендаль

Реалізація проекту

Угода про співпрацю, 2015 рік

1.Академічні обміни.

2.Спільна реалізація проектів за підтримки ДААД.

Німеччина

Спілка «Історична майстерня Мерзебург – округ Заалє» (ФРН) / Будинок поколінь Мерзебурга (Німеччина)

Реалізація проектів

Угода про співпрацю, 2015-2017 рр.

1.Спільна реалізація гуманітарних проектів.

2. Організація німецько-українських молодіжних зустрічей.

Чеська Республіка

Західночеський університет у м.Пльзень (Чеська республіка)

Академічні обміни

Угода про співпрацю, 2014-2019 рр.

1. Академічний обмін студентами.

2. Академічний обмін викладачами.