Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.06 28 грудня 2017р. • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.06 28 грудня 2017р.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада К. 27.053.06 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.06 28 грудня 2017р.

ОГОЛОШЕННЯ

28 грудня 2017 року об 11.00 годині

В залі Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.06

Порядок денний:

1Захист дисертації Бобух Сергій Олександрович на тему

 «Державне бюджетування в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Науковий керівник – Чабан Віталій Григорович –  кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу (ДВНЗ«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)

Офіційний опонент – Кужелєв Михайло Олександрович – доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи (Університет державної фіскальної служби України, Державної фіскальної служби України )

Офіційний опонент –Остріщенко Юлія Вікторівна – кандидат економічних наук, професор, заступник начальника управління планування місцевих бюджетів – начальник відділу міжбюджетного регулювання та середньострокового планування (Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України)

2. Захист дисертації Коркач Інни Вячеславівни на тему

 «Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізаційних змін», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Науковий керівник – Чабан Віталій Григорович –  кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу (ДВНЗ«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)

Офіційний опонент – Кужелєв Михайло Олександрович – доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи (Університет державної фіскальної служби України, Державної фіскальної служби України )

Офіційний опонент –Остріщенко Юлія Вікторівна – кандидат економічних наук, професор, заступник начальника управління планування місцевих бюджетів – начальник відділу міжбюджетного регулювання та середньострокового планування (Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України)

2. Інші питання

№п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи,посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Бобух Сергій Олександрович

аспірант Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

«Державне бюджетування в Україні»

 

текст дисертації 

 

текст автореферату  

Чабан Віталій Григорович –  кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу (ДВНЗ«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)Кандидатська

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

28 грудня 2017 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зал Сухомлинського

Кужелєв Михайло Олександрович – доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи (Університет державної фіскальної служби України, Державної фіскальної служби України )

текст відгуку

Остріщенко Юлія Вікторівна – кандидат економічних наук, професор, заступник начальника управління планування місцевих бюджетів – начальник відділу міжбюджетного регулювання та середньострокового планування (Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України)

текст відгуку

 2.Коркач Інна Вячеславівна

викладач кафедри економікиДержавного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

«Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізаційних змін»

 

текст дисертації 

 

текст автореферату  

Чабан Віталій Григорович –  кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу (ДВНЗ«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)Кандидатська

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

28 грудня 2017 р.

об 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зал Сухомлинського

Кужелєв Михайло Олександрович – доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи (Університет державної фіскальної служби України, Державної фіскальної служби України )

текст відгуку

Остріщенко Юлія Вікторівна – кандидат економічних наук, професор, заступник начальника управління планування місцевих бюджетів – начальник відділу міжбюджетного регулювання та середньострокового планування (Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України)

текст відгуку

Перейти до вмісту