Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.06 1 грудня 2017р. • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.06 1 грудня 2017р.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада К. 27.053.06 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.06 1 грудня 2017р.

ОГОЛОШЕННЯ

1 грудня 2017 року об 11.00 годині 

в 106 аудиторії відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради  К 27.053.06

Порядок денний:

1Захист дисертації Кучеренка Віталія Вікторовича на тему

 «Форми інтеграції банківського і страхового капіталу в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Науковий керівник – Тринчук Віктор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри страхування (Інститут післядипломної освіти та бізнесу, м. Київ)

Офіційний опонент – Козьменко Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Міністерства освіти  і науки України)

Офіційний опонент –Ховрак Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України)

 

2. Інші питання

 

№п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи,посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Кучеренко Віталій Вікторович

(тимчасово не працює)

Форми інтеграції банківського і страхового капіталу в Україні

 

текст дисертації 

 

 

текст автореферату 

Тринчук Віктор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри страхування (Інститут післядипломної освіти та бізнесу, м. Київ)Кандидатська

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

1 грудня 2017 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, ауд 106

Козьменко Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Міністерства освіти  і науки України)

текст відгуку 

 

Ховрак Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України)

текст відгуку 

Перейти до вмісту