Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 (28 листопада 2019 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 (28 листопада 2019 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада К 27.053.05 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 (28 листопада 2019 р.)

ОГОЛОШЕННЯ

28 листопада 2019 року об 11.00 годині в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.05

Порядок денний

 1. Захист дисертації Колесніченка Сергія Сергійовича на тему «Феномен комунікативної влади: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий керівник – Бондар Тетяна Іванівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України)

Офіційний опонентСайтарли Інна Анатоліївна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії гуманітарних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент – Харченко Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії імені професора І.П.Стогнія (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України) 

2. Захист дисертації Сулєйманової Лії Фаритівни на тему«Соціальне буття людини у християнській та ісламській культурах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий керівник – Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології (Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України)

Офіційний опонентКалуга Володимир Федорович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин та суспільних наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

Офіційний опонент – Аулін Олександр Анатолійович, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу обслуговування інформаційними ресурсами (Національна юридична бібліотека Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського НАН України) 

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Колесніченко Сергій Сергійович, тимчасово не працюючий«Феномен комунікативної влади: соціально-філософський аналіз»

текст дисертації 

текст   автореферату

Науковий керівникБондар Тетяна Іванівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України)кандидатська

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

28 листопада 2019 р.

об 1100 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Сайтарли Інна Анатоліївна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії гуманітарних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

текст відгуку

Харченко Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії імені професора І.П.Стогнія (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України) 

текст відгуку

2.Сулєйманова Лія Фаритівна,

провідний науковий співробітник відділу наукових досліджень Інституту Служби зовнішньої розвідки України

«Соціальне буття людини у християнській та ісламській культурах»

текст дисертації 

текст   автореферату

Науковий керівник Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології (Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України)кандидатська

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

28 листопада 2019 р.

о 1300 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Калуга Володимир Федорович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин та суспільних наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

текст відгуку

Аулін Олександр Анатолійович, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу обслуговування інформаційними ресурсами (Національна юридична бібліотека Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського НАН України)

текст відгуку

Перейти до вмісту