Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 (6 травня 2021 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 (6 травня 2021 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада К 27.053.05 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 (6 травня 2021 р.)

ОГОЛОШЕННЯ

6 травня 2021 року об 1100 годині в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.05

Порядок денний

1. Захист дисертації Пашинської Агнесси Валеріївни на тему «Стійкість самоідентичності в соціальному бутті людини», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий керівник – Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології (Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України).

Офіційний опонентКалуга Володимир Федорович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин та суспільних наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України);

Офіційний опонентСулєйманова Лія Фаритівна, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник (Академія зовнішньої розвідки України).

2. Захист дисертації  Ревіна Фрола Геннадійовича на тему «Інтенційна колективна діяльність як рушій соціокультурної трансформації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий керівник – Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова).

Офіційний опонентАлександрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор, декан Історико-філософського факультету (Київський університет імені Бориса Грінченка);

Офіційний опонентХарченко Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П.Стогнія (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). 

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Пашинська Агнесса Валеріївна, тимчасово не працює«Стійкість самоідентичності в соціальному бутті людини»

текст дисертації 

текст автореферату

Науковий керівникХамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології (Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України)кандидатська

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

6 травня 2021 р.

об 1100 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Калуга Володимир Федорович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин та суспільних наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

текст відгуку

Сулєйманова Лія Фаритівна, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник (Академія зовнішньої розвідки України) 

текст відгуку

2.Ревін Фрол Геннадійович,

тимчасово не працює

«Інтенційна колективна діяльність як рушій соціокультурної трансформації»

текст дисертації 

текст автореферату

Науковий керівникГерасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)кандидатська

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

6 травня 2021 р.

о 1400 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор, декан Історико-філософського факультету (Київський університет імені Бориса Грінченка)

текст відгуку

Харченко Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П.Стогнія (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). 

текст відгуку

Перейти до вмісту