Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 28 грудня 2017 р. • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 28 грудня 2017 р.

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Бущак Галина Андріївна, старший викладач кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка»«Особливості когнітивних стилів в осіб юнацького віку з різними видами латеральної організації»

текст дисертації

текст автореферату

Католик Галина Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології і психотерапії (Український Католицький Університет)кандидатська

19.00.07 – педагогічна і вікова психологія

28 грудня 2017 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Швалб Юрій Михайлович, доктор психологічних наук, професор, кафедра соціальної роботи і педагогіки (КНУ імені Т.Г.Шевченка)

текст відгуку

Зуєв Ігор Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

текст відгуку

2.Богрова Христина Борисівна,старший викладач кафедри соціально-психологічних дисциплін Макіївського економіко-гуманітарного інституту (м. Краматорськ)«Психологічні особливості розвитку просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку засобами вокалотерапії»

текст дисертації

текст автореферату 

Волженцева Ірина Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, академік Української Технологічної Академії, професор кафедри психології (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)кандидатська

19.00.07 – педагогічна і вікова психологія

28 грудня 2017 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)

текст відгуку

Товкач Ірина Євгеніївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти (Київський університет імені Бориса Грінченка)

текст відгуку

Перейти до вмісту