Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 (29 травня 2018 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 (29 травня 2018 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 (29 травня 2018 р.)

Оголошення

29 травня 2018 р. об 11:00 год. в ауд. 210 – зал ім. В.О.Сухомлинського корпус №2

відбудеться захист дисертаційної роботи І. О. Ногачевської на тему:

«Психологічні особливості розуміння майбутніми вчителями-філологами сучасного поетичного тексту»

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий керівник – к. психол. н., доц.. Андрієвська Валерія Вікторівна

Офіційні опоненти:

д. психол. н., проф. – Кривопишина Олена Анатоліївні

к. психол. н., доц.. – Кравчина Тетяна Володимирівна

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 М.В. Лила

 

Оголошення

29 травня 2018 р. о 14:00 год. в ауд. 210 – зал ім. В.О.Сухомлинського корпус №2

відбудеться захист дисертаційної роботи О.А.Ковальової на тему:

«Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів»

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий керівник – д. психол. н., проф., завідувач лабораторії загальної психології і історії психології імені В.А.Роменця Інституту психології

імені Г.С.Костюка Турбан Вікторія Вікторівна

Офіційні опоненти:

д. психол. н., проф – Семиченко Валентина Анатоліївна

к. психол. н.,професор – КомарТаїсія Василівна

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 М.В. Лила

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Ногачевська Інна Олександрівна

старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного уріверситету

«Психологічні особливості розуміння майбутніми вчителями-філологами сучасного поетичного тексту»

текст дисертації 

 

текст автореферату 

 

Андрієвська Валерія Вікторівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітниккандидатська

19.00.07 – педагогічна і вікова психологія

29 травня 2018 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Кривопишина Олена Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та педагогіки (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності).

текст відгуку 

 

Кравчина Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов (Хмельницький національний університет). 

текст відгуку 

2.Ковальова Оксана Анатоліївна, науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України.«Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів»

текст дисертації 

 

текст автореферату  

Турбан Вікторія Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії загальної психології і історії психології імені В.А.Роменця Інституту психології імені Г.С. Костюкакандидатська

19.00.07 – педагогічна і вікова психологія

29 травня 2018 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Семиченко Валентина Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти (Навчально-науковий Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету).

 

текст відгуку 

 

КомарТаїсія Василівна, кандидат психологічних наук, професор кафедри практичної психології (Хмельницький державний університет).

 

текст відгуку 

 

Перейти до вмісту