Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (29 березня 2019 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (29 березня 2019 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (29 березня 2019 р.)

29 березня 2019 р. об 1100 год. в ауд. 205 – зал ім. В.О.Сухомлинського (корпус № 2) відбудеться захист дисертаційної роботи Ревуцької І.В. на тему:  «Тілесна діагностика та корекція негативних психічних станів у дітей дошкільного віку» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий керівник – д. психол. н., проф. Волженцева Ірина Вікторівна

Офіційні опоненти:

д. психол. н., проф. – Гордінко-Митрофанова Ія Володимирівна

к. психол. н., ст. наук. співроб. – Терещенко Людмила Анатоліївна

29 березня 2019 р. о 1400 год. в ауд. 205 – зал ім. В.О.Сухомлинського (корпус №2) відбудеться захист дисертаційної роботи Пустового С.А. на тему: «Формування психосемантичного змісту професійної свідомості майбутніх філологів» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий керівник – д. психол. н., проф. – Дробот Ольга В’ячеславівна

Офіційні опоненти:

д. психол. н., проф.- Михальчук Наталія Олександрівна

к. психол. н.,доцент – Онуфрієва Ліана Анатоліївна

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 М.В. Лила

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Ревуцька Ірина Вікторівна, психолог-консультант громадських програм Східноєвропейської федерації наукової аналітики МАНВО (м. Київ)«Тілесна діагностика та корекція негативних психічних станів у дітей дошкільного віку»

текст дисертації 

текст автореферату 

Волженцева Ірина Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)кандидатська

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

29 березня 2019 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології (Харківський національний педагогічний університет  імені   Г.С. Сковороди)

текст відгуку 

 

Терещенко Людмила Анатоліївна, кандидат психологічних наук,  старший науковий співробітник (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)

текст відгуку 

2.Пустовий Сергій Анатолієвич, ФОП «Пустовий Сергій Анатолієвич».«Формування психосемантичного змісту професійної свідомості майбутніх філологів»

текст дисертації 

текст автореферату  

Дробот Ольга В’ячеславівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти (Національний Авіаційний Університет).кандидатська

19.00.07 – педагогічна і вікова психологія

29 березня 2019 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Михальчук Наталія Олександрівна,  доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Рівненський державний гуманітарний університет)

текст відгуку 

Онуфрієва Ліана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та практичної психології (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

текст відгуку 

Перейти до вмісту