Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (26 червня 2020 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (26 червня 2020 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (26 червня 2020 р.)

Оголошення

26 червня 2020 р. об 1100 год. в ауд. 205 – зал ім. В.О.Сухомлинського корпус №2

відбудеться захист дисертаційної роботи

Калмикова Георгія Валентиновича на тему: «Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів» представленої на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий консультант – Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Офіційні опоненти:

д. психол. н., доц..Седих Кіра Валеріївна

д. психол. н., доц. Католик Галина Вікторівна

д. психол. н., доц. Олександренко Катерина Валентинівна

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 М.В. Лила

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Калмиков Георгій Валентинович, доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».«Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів»

текст дисертації 

додатки дисертації

текст автореферату 

Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.Докторська

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

26 червня 2020 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Седих Кіра Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології Полтавського національного  педагогічного університету

текст відгуку 

 

Католик Галина Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології ­Львівського державного університету внутрішніх справ

текст відгуку 

 

Олександренко Катерина Валентинівна доктор психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету

текст відгуку 

Перейти до вмісту