Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (14 травня 2019 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (14 травня 2019 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (14 травня 2019 р.)

14 травня 2019 р. о 10:00 год. в ауд. 210 – зал ім. В.О.Сухомлинського (корпус № 2) відбудеться захист дисертаційної роботи Харченко Н.В. на тему:

«Психологія розвитку аудіювання у дітей дошкільного віку»

представленої на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий консультант – д. психол. н., проф., завідувач кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти  Калмикова Лариса Олександрівна

Офіційні опоненти:

д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України – Богуш Алла Михайлівна

д. психол. н., проф. – Михальчук Наталія Олександрівна

д. психол. н., проф. – Приходько Юлія Олексіївна

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 Лила М.В.

14 травня 2019 р. о 14:00 год. в ауд. 210 – зал ім. В.О.Сухомлинського (корпус №2) відбудеться захист дисертаційної роботи Бігунова Д.О. на тему:

«Психологічні особливості мовленнєвої поведінки старшокласників у конфліктних комунікативних ситуаціях»

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий керівник – д. психол. н., проф., проф. кафедри практики англійської мови Михальчук Наталія Олександрівна

Офіційні опоненти:

д. психол. н., ст. наук. сп., гол. наук. сп. – Корніяка Ольга Миколаївна

к. психол. н., доц. – Онуфрієва Ліана Анатоліївна

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 Лила М.В.

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Харченко Наталія Валентинівна,

доцент кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

«Психологія розвитку аудіювання у дітей дошкільного віку»

текст дисертації 

додатки дисертації

текст автореферату 

Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)Докторська 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія14 травня 2019 р.

о 10.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Богуш Алла Михайлівна, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»)

текст відгуку 

Михальчук Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Рівненський державний гуманітарний університет)

текст відгуку 

Приходько Юлія Олексіївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова)

текст відгуку 

2.Бігунов Дмитро Олександрович, старший лаборант кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету.«Психологічні особливості мовленнєвої поведінки старшокласників у конфліктних комунікативних ситуаціях»

текст дисертації 

текст автореферату  

Михальчук Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практики англійської мови (Рівненський державний гуманітарний університет)кандидатська

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

14 травня 2019 р.

о 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)

текст відгуку 

Онуфрієва Ліана Анатоліївна, кандидат психологічних наук,  доцент, завідувач кафедри загальної та практичної психології (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

текст відгуку 

Перейти до вмісту