Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (26 березня 2021 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (26 березня 2021 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (26 березня 2021 р.)

Оголошення

26 березня 2021 р. об 11:00 год. в ауд. 210 – зал ім. В.О. Сухомлинського, корпус № 2 відбудеться захист дисертаційної роботи

Хупавцевої Наталії Олександрівни на тему: «Психологія фасилітативної взаємодії в педагогічному процесі закладів середньої освіти» представленої на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий керівник –  Михальчук Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету.

Офіційні опоненти:

 д. психол. н.,проф. – Корніяка Ольга Миколаївна;

д. психол. н.,проф. – Гальцева Тетяна Олексіївна;

д. психол. н.,проф. – Кривопишина Олена Анатоліївна.

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1. Хупавцева Наталія Олександрівна, докторант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України

(м. Переяслав).

«Психологія фасилітативної взаємодії в педагогічному процесі закладів середньої освіти»

текст дисертації 

текст автореферату 

Михальчук Наталія Олександрівна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету

Докторська

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

26 березня 2021 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України).

текст відгуку 

Гальцева Тетяна Олексіївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології (КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР).

текст відгуку 

Кривопишина Олена Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та педагогіки (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МОН України).

текст відгуку 

Оголошення

26 березня 2021 р. об 1100 год. в ауд. 210 – зал ім. В.О.Сухомлинського корпус № 2 відбудеться захист дисертаційної роботи

Ляшенко Лариси Василівни на тему: «Психологічні особливості розвитку довільної уваги молодших школярів у процесі навчання іноземної мови» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;

Науковий керівникКокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-іноваційної роботи (Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України).

         Офіційні опоненти:

 д. психол. н.,проф. – Михальчук Наталія Олександрівна;

к. психол. н.,проф. – Онуфрієва Ліана Анатоліївна.

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1. Ляшенко Лариса Василівна, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.«Психологічні особливості розвитку довільної уваги молодших школярів у процесі навчання іноземної мови».

 

текст дисертації 

текст автореферату 

Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-іноваційної роботи (Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України).Кандидатська

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

26 березня 2021 р.

об 14.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Михальчук Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Рівненський державний гуманітарний університет) 

текст відгуку 

Онуфрієва Ліана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

текст відгуку 

Перейти до вмісту