Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (04 вересня 2020 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (04 вересня 2020 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (04 вересня 2020 р.)

Оголошення

4 вересня 2020 р. об 1100 год.

в ауд. 210 – зал ім. В.О.Сухомлинського корпус №2

відбудеться захист дисертаційної роботи

Примачок Людмили Леонтіївни

 на тему:

«Психологія професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації»

представленої на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий керівник –  Михальчук Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету.

         Офіційні опоненти:

 д. психол. н.,проф. – Корніяка Ольга Миколаївна;

д. психол. н.,проф. – Швалб Юрій Михайлович;

д. психол. н.,проф. – Гальцева Тетяна Олексіївна.

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 Лила М.В.

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1. Примачок Людмила Леонтіївна, доцент кафедри суспільних дисциплін Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування МОН України          (м. Рівне).«Психологія професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації»

текст дисертації 

текст автореферату 

Михальчук Наталія Олександрівна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету

Докторська

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

4 вересня 2020 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Корніяка Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України).

текст відгуку 

Швалб Юрій Михайлович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

текст відгуку 

 

Гальцева Тетяна Олексіївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології (КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР).

текст відгуку 

Перейти до вмісту