Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (03 вересня 2020 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (03 вересня 2020 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (03 вересня 2020 р.)

Оголошення

3 вересня 2020 р. об 1100 год.

 в ауд. 210 – зал ім. В.О.Сухомлинського корпус №2

відбудеться захист дисертаційної роботи

Акімової Наталії Володимирівни

на тему:

«Ґенеза розуміння текстів інтернету»

представленої на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

          Науковий консультантОрап Марина Олегівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

         Офіційні опоненти:

д. психол. н., проф. – Чепелєва Наталія Василівна;

д. психол. н., проф. – Засєкіна Лариса Володимирівна;

д. психол. н., проф. – Михальчук Наталія Олександрівна.

3 вересня 2020 р. о 1500 год.

в ауд. 210 – зал ім. В.О.Сухомлинського корпус №2

відбудеться захист дисертаційної роботи

Митрофанової Світлани Сергіївни

на тему:

«Формування професійної самосвідомості майбутніх психологів в умовах здобуття другої вищої освіти»

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Науковий керівникДробот Ольга В’ячеславівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти (Національний авіаційний університет).

         Офіційні опоненти:

д. психол. н.,проф. – Михальчук Наталія Олександрівна;

к. психол. н., доц.   – Онуфрієва Ліана Анатоліївна.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 Лила М.В.

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Акімова Наталія Володимирівна, доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»«Ґенеза розуміння текстів інтернету»

текст дисертації 

текст автореферату 

Орап Марина Олегівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Докторська

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

3 вересня 2020 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Чепелєва Наталія Василівна, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

текст відгуку 

Засєкіна Лариса Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

текст відгуку 

 

Михальчук Наталія Олександрівна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету

текст відгуку 

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
2. Митрофанова Світлана Сергіївна, викладач кафедри психології та педагогіки Університету сучасних знань м. Києва«Формування професійної самосвідомості майбутніх психологів в умовах здобуття другої вищої освіти».

текст дисертації 

текст автореферату 

Дробот Ольга В’ячеславівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти (Національний авіаційний університет).Кандидатська19.00.07 – педагогічна та вікова психологія3 вересня 2020 р.

об 15.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Михальчук Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України).

текст відгуку 

Онуфрієва Ліана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

текст відгуку 

 

Перейти до вмісту