Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (20 грудня 2019 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (20 грудня 2019 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада Д 27.053.04 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 (20 грудня 2019 р.)

Оголошення

20 грудня 2019 р. об 11:00 в ауд. 205 зал ім. В.О.Сухомлинського корпус № 2

відбудеться захист дисертаційної роботи

Клака Віталія Олександровича

на тему:

«Психологічні особливості розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій»

 представленої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

         Науковий керівник – д. психол. н., проф. Волженцева Ірина Вікторівна

         Офіційні опоненти:

д. психол. н., проф. –  Гордінко-Митрофанова Ія Володимирівна

к. психол. н., ст. наук. співроб. – Терещенко Людмила Анатоліївна

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 М.В. Лила

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Клак Віталій Олександрович, викладач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»«Психологічні особливості розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій»

текст дисертації 

текст автореферату 

Волженцева Ірина Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, пофесор кафедри психології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)кандидатська

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

20 грудня 2019 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології  (Харківський національний педагогічний університет  імені   Г.С. Сковороди)

текст відгуку 

 

Терещенко Людмила Анатоліївна, кандидат психологічних наук,  старший науковий співробітник (Інститут психології імені              Г. С. Костюка НАПН України)

текст відгуку 

Перейти до вмісту