Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 6 жовтня 2017 року • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 6 жовтня 2017 року

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада К 27.053.02 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 6 жовтня 2017 року

ОГОЛОШЕННЯ

 

6 жовтня 2017 року об 11.00 годині в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.02

 

Порядок денний

1. Захист дисертації Грицик Лариси Юріївни на тему «Студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історіографія», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Офіційний опонент – Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв).

Офіційний опонент – Кузьменко Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного відділу «Музей історії архітектури Середньої Наддніпрянщини нового та новітнього часу» (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»).

 

2. Захист дисертації Лади Олександра Валерійовича на тему «Наукові товариства України в умовах суспільно-політичних трансформацій ІІ половини ХІХ – 20-30-х рр. ХХ ст. в історіографічній рефлексії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Офіційний опонент – Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв).

Офіційний опонент – Муха Дар’я Ігорівна, кандидат історичних наук, начальник відділу організації оздоровлення та відпочинку дітей (Департамент оздоровлення та санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної політики України).

 

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Грицик Лариса Юріївна, аспіранткакафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

«Студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історіографія»

Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

6 жовтня 2017 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв)

Кузьменко Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного відділу «Музей історії архітектури Середньої Наддніпрянщини нового та новітнього часу» (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»)

2.

Лада Олександр Валерійович, викладач кафедри політології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

«Наукові товариства України в умовах суспільно-політичних трансформацій ІІ половини ХІХ – 20-30-х рр. ХХ ст. в історіографічній рефлексії»

Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри історії та культури України, ректор (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

6 жовтня 2017 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв)

Муха Дар’я Ігорівна, кандидат історичних наук, начальник відділу організації оздоровлення та відпочинку дітей (Департамент оздоровлення та санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної політики України)

Перейти до вмісту