Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (4 травня 2018 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (4 травня 2018 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада К 27.053.02 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (4 травня 2018 р.)

ОГОЛОШЕННЯ

4 травня 2018 року об 11.00 годині в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.02

Порядок денний

1. Захист дисертації Жам Олени Михайлівнина тему «Борошномельне виробництво Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: історіографія», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Висовень Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Офіційний опонент – Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин(Київський національний університет культури і мистецтв).

Офіційний опонент – Лавріненко Назар Петрович, кандидат історичних наук, директор ПП «Від Краю – до Краю», Голова Української млинологічної асоціації, член Міжнародного млинологічного товариства.

2. Захист дисертації Колибаб’юк Світлани Петрівни на тему «Українська історіографія діяльності громадських організацій Галичини у другій половині XIX – 30-х роках XX ст.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Савчук Борис Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історіографії та джерелознавства (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).

Офіційний опонент – Реєнт Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст., заступник директора (Інститут історії України НАН України).

Офіційний опонент – Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).

 

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Жам Олена Михайлівна, завідувач науково-дослідного відділу «Музей хліба» (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»)«Борошномельне виробництво Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: історіографія»

 

 

 

Висовень Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

4 травня 2018 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор,професор кафедри міжнародних відносин(Київський національний університет культури і мистецтв)

 

Лавріненко Назар Петрович, кандидат історичних наук, Голова Української млинологічної асоціації, член Міжнародного млинологічного товариства,директор (ПП «Від Краю – до Краю»)

 

2.Колибаб’юк Світлана Петрівна, старший викладач циклової комісії гуманітарних дисциплін (Івано-Франківська філія Університету «Україна»)«Українська історіографія діяльності громадських організацій Галичини у другій половині XIX – 30-х роках XXст.»

 

Савчук Борис Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історіографії та джерелознавства (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

4 травня 2018 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Реєнт Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст., заступник директора (Інститут історії України НАН України)

 

Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

 

Перейти до вмісту