Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 4 липня 2017р. • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 4 липня 2017р.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада К 27.053.02 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 4 липня 2017р.

ОГОЛОШЕННЯ

4 липня 2017 року об 11.00 годині в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.02

Порядок денний

1. Захист дисертації Животівської Діани Миколаївни на тему «Наукова і просвітницька діяльність фізико-математичних товариств на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри історії та культури України, ректор (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Офіційний опонент – Реєнт Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст., заступник директора (Інститут історії України НАН України).

Офіційний опонент – Коломієць Наталія Анатоліївна, кандидат історичних наук, асистент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

2. Захист дисертації Кивгили Ігоря Григоровича на тему «Внесок економістів-аграрників у розбудову сільського господарства УСРР (1921 – 1929 рр.): історіографія», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Лазуренко Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та суспільних дисциплін (Черкаський державний технологічний університет).

Офіційний опонент – Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Офіційний опонент – Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри загальної історії, правознавства та методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

3. Інші питання

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Животівська Діана Миколаївна, викладач кафедри загальної історії, правознавства та методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»«Наукова і просвітницька діяльність фізико-математичних товариств на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія»

 

 

 

 

Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри історії та культури України, ректор (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

4 липня 2017 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Реєнт Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст., заступник директора (Інститут історії України НАН України)

 

Коломієць Наталія Анатоліївна, кандидат історичних наук, асистент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

2.Кивгила Ігор Григорович, викладач кафедри туризму та ресторанно-готельної справи Черкаського державного технологічного університету«Внесок економістів-аграрників урозбудову сільського господарства УСРР (1921 – 1929 рр.): історіографія»

 

 

 

Лазуренко Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та суспільних дисциплін (Черкаський державний технологічний університет)кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

4 липня 2017 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Ігнатенко Марина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри загальної історії, правознавства та методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

Перейти до вмісту