Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (19 червня 2020 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (19 червня 2020 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада К 27.053.02 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (19 червня 2020 р.)

ОГОЛОШЕННЯ

19 червня 2020 року об 11.00 годині в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.02

Порядок денний

1. Захист дисертації Данилевського Валерія Вікторовича на тему«Суспільно-політичні трансформації доби перебудови (1985-1991 рр.) на сторінках вітчизняних часописів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Лазуренко Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, проректор з гуманітарно-виховних питань (Черкаський державний технологічний університет).

Офіційний опонентКульчицький Станіслав Владиславович, доктор історичних наук, професор, в.о. головного наукового співробітника відділу історії України 20-30-х років ХХ ст. (Інститут історії України НАН України).

Офіційний опонентКоцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 

2. Захист дисертації Істоміної Алли Олегівни на тему«Фінансова політика уряду Російської імперії в Україні (1861-1917 рр.): історіографія», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Патриляк Іван Казимирович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонентОрлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи (Центральноукраїнський національний технічний університет).

Офіційний опонентДонік Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. (Інститут історії України НАН України).

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Данилевський Валерій Вікторович,

викладач кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

«Суспільно-політичні трансформації доби перебудови (1985-1991 рр.) на сторінках вітчизняних часописів»

текст дисертації 

текст   автореферату

Науковий керівникЛазуренко Валентин Миколайович, доктор історичних наук, професор, проректор з гуманітарно-виховних питань (Черкаський державний технологічний університет).кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

19 червня 2020 р.

о 1100 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Кульчицький Станіслав Владиславович, доктор історичних наук, професор, в.о. головного наукового співробітника відділу історії України 20-30-х років ХХ ст. (Інститут історії України НАН України).

текст відгуку

Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології та краєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

текст відгуку

2.Істоміна Алла Олегівна, директор, ТОВ «Видавничий дім «АДЕФ-Україна».«Фінансова політика уряду Російської імперії в Україні (1861-1917 рр.): історіографія»

текст дисертації 

текст   автореферату

Науковий керівникПатриляк Іван Казимирович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету (КНУ імені Тараса Шевченка).кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

19 червня 2020 р.

об 1300 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи (Центральноукраїнський національний технічний університет)

текст відгуку

Донік Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. (Інститут історії України НАН України)

текст відгуку

Перейти до вмісту