Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (21 червня 2019 р.) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (21 червня 2019 р.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада К 27.053.02 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 (21 червня 2019 р.)

ОГОЛОШЕННЯ

21 червня 2019 року об 11.00 годині в залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.02

 

Порядок денний

1. Захист дисертації Безверхої Вікторії Миколаївни на тему «Васил Златарський (1866-1935 рр.) – видатний представник болгарської національної історіографії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Філоретова Лариса Мартіївна, кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії та права (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).

Офіційний опонент – Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства (Житомирський державний університет імені Івана Франка).

Офіційний опонент – Домановська Марина Євгенівна, кандидат історичних наук, фахівець І категорії Центру українських студій імені Д.І. Багалія (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

2. Захист дисертації Нечитайла Валерія Володимировича на тему «Грошовий обіг на території Гетьманщини (1648-1764 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник – Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи (Центральноукраїнський національний технічний університет).

Офіційний опонент – Гуржій Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу (Інститут історії України НАН України).

Офіційний опонент – Бойко-Гагарін Андрій Сергійович, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник сектору нумізматики, фалеристики, медальєрики і боністики (Національний музей історії України).

п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Безверха Вікторія Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу історії Кіровоградського обласного краєзнавчого музею«Васил Златарський (1866-1935 рр.) – видатний представник болгарської національної історіографії»

текст дисертації

 

текст автореферату

Філоретова Лариса Мартіївна, кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії та права (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

21 червня 2019 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

текст відгуку

Домановська Марина Євгенівна, кандидат історичних наук, фахівець І категорії Центру українських студій імені Д. І. Багалія (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

текст відгуку

2.Нечитайло Валерій Володимирович, аспірант кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету«Грошовий обіг на території Гетьманщини (1648-1764 рр.)»

текст дисертації

 

текст автореферату

Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи (Центральноукраїнський національний технічний університет)кандидатська

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

21 червня 2019 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Гуржій Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу (Інститут історії України НАН України)

текст відгуку

 

Бойко-Гагарін Андрій Сергійович, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник сектору нумізматики, фалеристики, медальєрики і боністики (Національний музей історії України)

текст відгуку

Перейти до вмісту