Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (27 листопада 2020 року) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (27 листопада 2020 року)

ОГОЛОШЕННЯ

27 листопада 2020 року об 11.00 годині

в конференц-залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

Порядок денний

 1. Захист дисертації

Іваненко Аліна Олексіївна «Місцеві судові установи, адвокатура та нотаріат в системі апарату влади Райхскомісаріату «Україна» та військової зони окупації (1941– 1944 рр.)», представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник:

Гончаренко Олексій Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Офіційні опоненти:

Кучер Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України;

Лисенко Олександр Євгенович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни, Інститут історії України НАН України;

Потильчак Олександр Валентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

 2. Захист дисертації

Бучаста Світлана Іванівна «Створення та розвиток інфраструктури військового поселення кавалерії на території Слобідсько-Української (Харківської) губернії у 1817-1864 рр., представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник:

Коцур Віктор Петрович, дійсний член НАПН України, доктор історичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Офіційні опоненти:

Скрипник Анатолій Юрійович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;

Милько Володимир Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України.

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Іваненко Аліна Олексіївна, докторант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Місцеві судові установи, адвокатура та нотаріат в системі апарату влади Райхскомісаріату «Україна» та військової зони окупації (1941– 1944 рр.).

текст дисертації

 

текст автореферату

Гончаренко Олексій Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»докторська,

07.00.01 – історія України

27 листопада 2020 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Кучер Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

текст відгуку

Лисенко Олександр Євгенович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни, Інститут історії України НАН України

текст відгуку

Потильчак Олександр Валентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

текст відгуку

2.Бучаста Світлана Іванівна, директор Комунального закладу «Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна» Харківської обласної радиСтворення та розвиток інфраструктури військового поселення кавалерії на території Слобідсько-Української (Харківської) губернії у 1817-1864 рр.

текст дисертації

додатки до дисертації

 

текст автореферату

Коцур Віктор Петрович, дійсний член НАПН України, доктор історичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»кандидатська,

07.00.01 – історія України

27 листопада 2020 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Скрипник Анатолій Юрійович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

текст відгуку

Милько Володимир Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України

текст відгуку

Перейти до вмісту