Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (16 квітня 2021 року) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (16 квітня 2021 року)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада Д 27.053.01 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (16 квітня 2021 року)

ОГОЛОШЕННЯ

16 квітня 2021 року об 11.00 годині  в конференц-залі В.О. Сухомлинського відбудеться засідання  спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

Порядок денний:

1. Захист дисертації

Бойка-Гагаріна Андрія Сергійовича «Фальшивомонетництво на українських землях (1795–1917 рр.)», представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий консультант: Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету. Офіційні опоненти: Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв; Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Потильчак Олександр Валентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

2. Інші питання

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Бойко-Гагарін Андрій Сергійович, старший зберігач фондів відділу «Музей грошей» департаменту комунікацій та фінансової обізнаності Національного Банку УкраїниФальшивомонетництво на українських землях (1795–1917 рр.)

текст дисертації

 

текст автореферату

Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університетудокторська,

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

16 квітня 2021 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв

текст відгуку

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

текст відгуку

Потильчак Олександр Валентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

текст відгуку

Перейти до вмісту