Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (14 травня 2021 року) • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (14 травня 2021 року)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Спеціалізована вчена рада Д 27.053.01 > Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 27.053.01 (14 травня 2021 року)

ОГОЛОШЕННЯ

14 травня 2021 року об 11.00 годині

в конференц-залі В.О.Сухомлинського відбудеться засідання

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

 Порядок денний:

 1. Захист дисертації

Висовень Оксани Іванівни «Громади Євангельських християн-баптистів радянської України в політичних, соціокультурних вимірах тоталітарної доби (40-80-і рр. ХХ ст.)», представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий консультант: Коцур Віктор Петрович, академік НАПН, доктор історичних наук, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: Бондарчук Петро Миколайович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії України другої половини XX століття Інституту історії України НАН України; Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури та мистецтв; Михайлуца Микола Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету.

2. Захист дисертації

Зразюк Зінаїди Олексіївни «Мінц-кабінет Київського університету св. Володимира: становлення, діяльність та доля колекції (1834 – 1930-ті рр.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий керівник: Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету. Офіційні опоненти: Капелюшний Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Гуржій Іванна Олександрівна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені І.В. Вернадського.

3. Інші питання

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01

14 травня 2021 року

№ п/пПІБ здобувача, місце роботи, посадаТема дисертаціїНауковий консультант (керівник), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посадаВид дисертації, спеціальністьДата, час і місце проведення захистуВідомості про офіційних опонентів
1.Висовень Оксана Іванівна, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Громади Євангельських християн-баптистів радянської України в політичних, соціокультурних вимірах тоталітарної доби (40-80-і рр. ХХ ст.)

текст дисертації

 

текст автореферату

Коцур Віктор Петрович, академік НАПН, доктор історичних наук, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»докторська,

07.00.01 – історія України

14 травня 2021 р.

об 11.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зала імені В.О. Сухомлинського

Бондарчук Петро Миколайович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії України другої половини XX століття Інституту історії України НАН України

текст відгуку

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури та мистецтв

текст відгуку

Михайлуца Микола Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету

текст відгуку

2Зразюк Зінаїда Олексіївна, завідувач сектору «Нумізматики, фалеристики, медпльєрики, боністики» Національного музею історії УкраїниМінц-кабінет Київського університету св. Володимира: становлення, діяльність та доля колекції (1834 – 1930-ті рр.)

текст дисертації

 

текст автореферату

Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університетукандидатська,

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

14 травня 2021 р.

о 13.00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, конф.-зал імені В.О. Сухомлинського

Капелюшний Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

текст відгуку

Гуржій Іванна Олександрівна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені І.В. Вернадського

текст відгуку

Перейти до вмісту