Спеціалізована вчена рада Д 27.053.01 • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Спеціалізована вчена рада Д 27.053.01

Спеціалізована вчена рада Д 27.053.01 функціонує з 2006 року. Згідно з Наказом МОН України від 28.12.2019 № 1643 спеціалізована вчена рада Д 27.053.01 продовжує свою діяльність до 31 грудня 2020 року за двома спеціальностями:
07.00.01 – історія України;
07.00.07 – історія науки й техніки

КЕРІВНИЦТВО

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ РАДИ

Молоткіна Валентина Костянтинівна 

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії і культури України,

 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01

Голова ради 

ЗАСТУПНИК ТА УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Коцур Віктор Петрович

доктор історичних наук, професор кафедри історії і культури України, дійсний член НАПН України, ректор,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01

Заступник голови ради 

Глоба Ольга Федорівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри біології та методики навчання,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07

Учений секретар ради 

ЧЛЕНИ РАДИ

Гончаренко Олексій Миколайович – доктор історичних наук, професор, декан факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Демуз Інна Олександрівна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, спеціальність 07.00.07;

Дем’яненко Борис Леонідович – доктор політичних наук, професор, декан факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.01;

Ігнатенко Марина Миколаївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

Капелюшний Валерій Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.01;

Коцур Надія Іванівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

Куйбіда Віктор Віталійович – доктор історичних наук, професор, декан факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

Кучер Володимир Іванович – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

Левченко Інна Миколаївна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

Любовець Олена Миколаївна – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», спеціальність 07.00.01;

Пасічник Наталя Олексіївна– доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 07.00.07;

Ріжняк Ренат Ярославович – доктор історичних наук, професор, декан факультету, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 07.00.07;

Шевчук Василь Петрович – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 07.00.01.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

+38 (04567) 5-63-94

 phpdu.edu@gmail.com

Перейти до вмісту