ДФ 27.053.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чайки В.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 032 – Історія та археологія • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ДФ 27.053.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чайки В.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 032 – Історія та археологія

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради PhD > ДФ 27.053.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чайки В.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 032 – Історія та археологія

Інформація про прийняття до захисту дисертації

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Чайки Владислави Володимирівни на тему: «Розвиток музичної культури української діаспори країн Північної Америки (другої половини ХХ – початок ХХІ століть)». Спеціальність 032 – Історія та археологія.

Науковий керівник – Литвин Сергій Харитонович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Анотація

Перейти до вмісту