ДФ 27.053.008 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Хоменко Євгенії Григорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ДФ 27.053.008 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Хоменко Євгенії Григорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради PhD > ДФ 27.053.008 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Хоменко Євгенії Григорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Інформація про прийняття до захисту дисертації

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Хоменко Євгенії Григорівни на тему: «Психологічні механізми взаємодії учнівських груп з класним керівником». Cпеціальність – 053 Психологія. Науковий керівник – Седих Кіра Валеріївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Анотація дисертації

Перейти до вмісту