ДФ 27.053.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бабченко Н.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ДФ 27.053.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бабченко Н.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Наука > Спеціалізовані вчені ради PhD > ДФ 27.053.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бабченко Н.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Інформація про прийняття до захисту дисертації

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Бабченко Наталії Василівни на тему: «Професійна підготовка магістрів з фізики в системі вищої освіти Республіки Польщі». Cпеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник – Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Анотація

Перейти до вмісту