2018 рік у вимірі міжнародної співпраці університету

Міжнародна співпраця є одним із найважливіших напрямків кожного закладу вищої освіти. Саме вона визначає сформованість сучасної відкритої економічної системи, конкурентоспроможність та ступінь інноваційного розвитку освітнього закладу. Міжнародна діяльність університету надає багато перспектив та можливостей як для студентів, так і для викладачів. Завдяки їй стають можливими культурно-освітні обміни, академічна мобільність, стажування за кордоном; участь у семінарах, конференціях, виставках; презентація власних проектів на міжнародному рівні; отримання грантів та стипендій тощо.

Головними завданнями міжнародної діяльності ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» є: раціональне використання набутого досвіду під час роботи з іноземними партнерами та організаціями; сприяння підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу та студентів, посиленню матеріально-технічної бази університету, розширення кругозору та сфери інтересів університетської молоді. Принципами міжнародної діяльності нашого навчального закладу є демократизм, гласність, законність, гуманізм, толерантне ставлення до інших культур та народів.

Сковородинівський університет співпрацює із багатьма міжнародними партнерами, що дало можливість підписати вигідні угоди, які забезпечують неабиякий розвиток потенціалу ЗВО.

Чехія: Укладено міжінституційну угоду 2016-2018 між університетом імені Гарика Масарика та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», метою якої стало забезпечення академічної мобільності студентів та адміністративного складу університету за програмою ЄС Еразмус+.

Педагогічний факультет робить вагомий внесок у міжнародну діяльність університету, а саме розвиває співпрацю з чеськими організаціями Czech Development Agency та Association for International Affairs. Продовжує дію проект між педагогічним факультетом та університетом ім. Г. Масарика, що стосується інклюзивної освіти «На шляху до інклюзії». Мета даного проекту –  обмін досвідом між українськими та чеськими експертами у сфері інклюзивної освіти, поглиблення знань в даній галузі та підготовка спеціалістів даного профілю, здатних підготувати нове покоління українців. Представники кафедри спеціальної педагогіки університету ім. Г. Масарика провели серію робочих семінарів для викладачів та студентів педагогічного факультету, завданнями яких є передача досвіду чеських педагогів з інклюзивної освіти та спрямування українських учасників на детальніше вирішення проблеми.

Співпраця з чеськими ВНЗ та Czech Development Agency та Association for International Affairs відкриває перед університетом нові горизонти для розвитку та напрацювання освітнього потенціалу.

Філологічний факультет співпрацює з Західночеським університетом у місті Плзень. Співпраця полягає у реалізації двосторонньої програми про академічну мобільність студентів, участь в якій у 2018 році взяли 20 українських та 2 чеських студентів.

Туреччина: Університет тісно співпрацює з Стамбульським фондом науки і культури (The Istanbul Foundation for Science and Culture). У період з квітня по червень 2018 року було проведено 4 робочих семінари на тему: «Peace Education based on the Principle of Positive Action» («Освіта Миру, яка базується на принципах позитивної дії»). У семінарах брали участь студенти та викладачі університету, які мали змогу познайомитись з принципами позитивної освіти та діяльністю Саїда Нурсі.

В період 21-23 листопада 2018 року відбувся візит турецької делегації Стамбульського фонду науки та культури. Проводилися семінари «Технології STEM-освіти на допомогу новій українській школі», запроваджено курси турецької мови для усіх бажаючих.

Данія: Продовжено співпрацю з Данським Гельсінським Комітетом з прав людини. На базі педагогічного факультету створено Міжнародний Студентський Літній Табір «Права людини, демократія, різноманіття та моральні цінності в сучасному суспільстві – 2018». Метою проведення цієї діяльності стало: залучення молоді України та Данії до активної співпраці в галузях спільного інтересу; сприяння обміну студентським досвідом між студентами даних країн через проведення академічних та культурно-виховних заходів; організація та проведення програм та проектів, які сприяють розвитку здібностей молоді у соціально-гуманітарній та освітній сферах; зміцнення зв’язків між студентами Західної і Східної Європи завдяки зустрічам з колегами з метою обговорення аспектів повсякденного життя, соціальних культур, традицій у обох країнах тощо; удосконалення навичок володіння іноземною мовою. Міжнародний літній студентський табір виконує пізнавальну, розвиваючу, виховну, культурну функції засобами проведення семінарів, воркшопів, дискусійних лекцій, психологічних тренінгів.

Німеччина: Наша освітня установа тісно співпрацює з університетом Магдебург-Стендаль (Федеративна Республіка Німеччина). Співпрацю між університетами, яка полягає у проведенні спільних наукових досліджень та організації академічних обмінів, було започатковано у 2012 році. У 2018 році науковцями двох університетів за участю студентської молоді обох країн було реалізовано науковий проект «Розвиток демократії і ЗМІ». У двосторонній програмі з академічної мобільності взяло участь 13 українських та 13 німецьких студентів. Стажування в Університеті Магдебург-Стендаль пройшли 4 науковці нашого університету.

 У році що минає активною була діяльність університету у проекті проект Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED». Його метою є модернізація навчальних програм для педагогічних ЗВО України шляхом включення до навчальних курсів сучасних навчальних ІКТ методик викладання і методів дізнання. Відповідаючи на сучасні виклики та вимоги часу, а також підтримуючи амбітні широкомасштабні освітні реформи в Україні, проект впливає на якість педагогічної вищої освіти та посилить цифрові та дидактичні компетенції майбутніх вчителів шкіл. Творці проекту ставлять перед собою мету розробити 18 семестрових дисциплін, включених в навчальні плани ЗВО України, та їх акредитація на інституційному рівні, що забезпечить модернізацію навчальних програм освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» кожного університету України, створюючи нові акредитовані курси та навчальні матеріали для викладання STEAM предметів. Крім цього, до їх планів входить створення «Інноваційного класу» (ICR) в кожному українському ЗВО, який буде розглядатися як навчальний простір ХХІ століття, що ґрунтується на кращих європейських практиках; ефективна співпраця між ВНЗ ЄС та України, вчителями шкіл та їх спілками, що посилює інтернаціоналізацію, передачу знань та академічний потенціал. Для цього буде створено MoPED екосистему для встановлення інноваційного професійного середовища для сприяння обміну та поширення ефективних практик викладачів.

У рамках проекту представники Переяславського університету вже відвідали університети-партнери проекту з ЄС (Університет Деусто, Краківська гірничо-металургійна академія, Кіпрський університет). У результаті проведених поїздок НПП університету отримали безцінний досвід і знання у сфері використання інноваційних методик та технологій викладання. Зараз завдання полягає в поширенні здобутого досвіду серед викладацького складу університету та забезпечити модернізацію освітнього процесу.

Протягом вересня 2018 року було проведено інформаційні семінари та щодо можливостей програми Erasmus+ у галузі написання проектів, академічної мобільності, проектів напряму KA2 та KA3. Також представники відділу міжнародних зв’язків взяли участь у Інформаційному тижні Еразмус+ 5-9 листопада 2018 року, який проводився Національним офісом Еразмус+ в Україні для усіх бажаючих. Для передачі отриманого досвіду та заохочення до написання та подачі проектних заявок заплановано проведення інформаційних зустрічей з викладацьким складом.

Наші студенти мають можливість побувати за кордоном, беручи участь у програмах культурного обміну (Work and Travel USA, Camp Exchange – США, Work and Travel Turkey ‒ Туреччина, Au Pair – США, Німеччина, Нідерланди) і стажувань (Cruise Lines – стажування на круїзних лайнерах, стажування в ОАЕ): вони розвивають комунікативну, полікультурну, соціальну, етичну, моральну компетентності, отримують гідну заробітну плату та заводять безліч нових знайомств. Для тих, хто бажає отримати освіту за кордоном, існують певні освітні програми, за допомогою яких студенти можуть навчатись як у країнах Європейського Союзу, так і в інших прогресивних країнах, таких як Канада.

Перспективами розвитку міжнародної діяльності нашого університету на 2019 рік є підписання широкомасштабних угод про співробітництво з провідними українськими та зарубіжними вищими навчальними закладами з питань спільного розроблення методів розв’язання освітніх проблем; розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів (шляхом організації спільних творчих колективів); створення умов для наукового стажування науково-педагогічних працівників за кордоном; забезпечення умов для науково-педагогічної діяльності працівників у зарубіжних навчальних закладах; створення умов для публікування результатів наукових досліджень у зарубіжних виданнях та організація спільних з партнерськими інституціями видань; проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів.