Рик С.М.

Рик
Сергій Миколайович

кандидат філософських наук, доцент

Проректор з наукової роботи

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

понеділок: 1400-1600
п’ятниця: 1100-1300

кабінет № 203
(корпус № 1, поверх № 1)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

(04567) 5-18-59

ryksm27@gmail.com

Біографічні відомості. Народився 27 березня 1956 року, в селі Ничипорівка Яготинського району Київської області в робітничій родині Миколи Андрійовича та Ольги Кузьмівни.

Навчання. У 1963 р. став учнем восьмирічної Ничипорівської школи, у 1971-1973 рр. продовжив навчання у Соснівській середній школі Переяслав-Хмельницького району.

Протягом 1978-1983 рр. навчався на філософському факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, де отримав кваліфікацію «філософ, викладач суспільних дисциплін». У період навчання в університеті брав активну участь у всесоюзних та міжнародних студентських будівельних загонах в Україні (1980 р.) та Німеччині (1981 р.), був членом наукового студентського товариства факультету.

Упродовж 1985-1988 рр. – аспірант кафедри етики та естетики філософського факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. У 1989 році на цій же кафедрі під керівництвом кандидата філософських наук, доцента Лінчук Олени Миколаївни захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, тема дисертації: «Моральний зміст соціального часу».

У 1991р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі суспільних дисциплін.

Робота. Після школи з 1973 р. працював на підприємствах м. Києва та служив у лавах Радянської Армії (1974-1976 рр.).

У 1983-1985 рр. працював викладачем кафедри філософії Одеського інституту народного господарства.

З 1989 р. працює у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 1998 р. і донині займає посаду проректора з наукової роботи університету та доцента кафедри філософії. Проводить активну навчальну та науково-дослідну роботу, керує аспірантами.

З 2001 р. – виконує обов’язки заступника головного редактора наукового фахового видання Humanitarium ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів Сергія Миколайовича Рика належать: проблеми соціальної філософії, освіта у глобалізованому суспільстві, філософія освіти, педагогічна етика.

Наукове керівництво. Рик Сергій Миколайович є науковим консультантом та керівником здобувачів й аспірантів. Підготував 6 кандидатів філософських наук.

Сергій Миколайович – член редколегій наукових фахових видань ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та інших університетів, член спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, заступник голови секції «Соціально-історичні науки» Наукової ради МОН України за фаховими напрямами, керівник держбюджетної тематики, координатор міжнародних наукових та освітніх програм Європейської Комісії TEMPUS IV та ERASMUS+.

Основні наукові праці. Рик Сергій Миколайович є автором понад 120 наукових праць у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, розділів монографій, навчальних посібників тощо, зокрема:

1. The Pedagogical Mythology: Origins and Projection In the Modern Ukrainian Pedagogy // Scientific Papers University Latvia, Volume 795, Pedagogy and Teacher Education. University of Latvia. – 2014. – P. 77-84.

2. Pedagogical ethics : present and future / Sergii Ryk. European Humanities Studies. State and Society. 2450-6486 2016, [nr] 3, s. 15-26.

3. Рик С.М. Морально-етичні аспекти міфологічного часу / Гілея: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 91 (12). – С. 275-280.

4. Рик С. М. Екологічна освіта: досвід міжнародного проекту «Eco BRU» // Рідна школа, № 11-12 (1031-1032) листопад-грудень, 2015. – С. 10-14.

5. Ryk S. Pedagogical Ethics: a New Communicative Paradigm // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Філософія. Вип. 780. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 104-108.

6. Рик С.М. Педагогічні аспекти екологічної етики: європейські традиції та український досвід «Eco BRU» // Рідна школа, № 3-4 (1058) березень-квітень, 2018. – С. 11-14.

7. Світ філософії і філософія світу Г.Сковороди // Наш першорозум: вивчення творчості Г.Сковороди в школах і ліцеях, гімназіях, коледжах: методичний посібник / [за заг. ред. Г. Л. Токмань, М. П. Корпанюка]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич, 2012. – С. 38-70.

8. Розвиток науково-педагогічного потенціалу Київської області // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська область / ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; – К. : Знання України, 2013. – С. 227-258. ISBN 978-966-316-333-8. (у співавторстві з Я.З. Василькевич).

9. Професійна і прикладна етика. Навчальний посібник [Аболіна Т.Г., Василькевич Я.З., Заболотна В.О., Коцур В.П., Рик С.М., Рогожа М.М.]; За заг. ред. Коцура В. П. – Переяслав-Хмельницький: 2015. – 314 с.

10. Чернов Б. О., Рик С. М. Філософсько-методологічні основи перепідготовки вчителів початкової школи з екології: навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2017. 178 с.

Навчальні дисципліни: Соціальна філософія, етика, естетика, педагогічна та професійна етика, аксіологічні засади сучасної системи освіти України.

Урядові нагороди та відзнаки:

1996 р. – Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»;

2001, 2007 рр. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

2018 р. – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;

2002, 2007 рр. – Почесна грамота університету.

 

Подяки:

2006 р. – Подяка Національного історико-етнографічного Заповідника «Переяслав»;

2007 р. – Подяка Київської обласної ради;

2015 р. – Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

 

Нагороди закладів вищої освіти та наукових установ України:

2008 р. – Почесна грамота Інституту історії України НАН України;

2011 р. – Почесна грамота Інституту вищої освіти НАПН України;

2012 р. – Диплом Федерації Асоціацій, Центрів і Клубів ЮНЕСКО Молдови;

2013 р. – Грамота Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

2014 р. – Медаль «За визначний внесок у поширення ідеї єдності Європи»;

2015 р. – Медаль Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 

Відзнаки Національної академії педагогічних наук України:

2007 р. – Почесна грамота Академії педагогічних наук України.