Історичний факультет

Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання

Кафедра історії та культури України

Кафедра політології

Кафедра філософії

Педагогічний факультет

Кафедра менеджменту

Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання

Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки, теорії і методики початкової освіти

Кафедра практичної психології

Факультет педагогіки і психології

Кафедра психології

Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Природничо-технологічний факультет

Кафедра біології та методики навчання

Кафедра географії, екології і методики навчання

Кафедра математики, інформатики і методики навчання

Кафедра теорії та методики професійної підготовки

Кафедра теорії і методики технологічної освіти
та комп’ютерної графіки

Факультет фізичного виховання

Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології 

Кафедра спортивних дисциплін, ігор і туризму 

Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

Філологічний факультет

Кафедра іноземної філології, перекладу і методик навчання

Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання

Кафедра української лінгвістики та методики навчання

Фінансово-гуманітарний факультет

Кафедра документознавства

Кафедра економіки

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра професійної освіти

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування