Державний фонд фундаментальних досліджень (далі – ДФФД) оголошує проведення конкурсу Ф77 – «Актуальні проблеми гуманітарних наук»

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі – ДФФД) оголошує проведення конкурсу Ф76 – спільний конкурс наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України

ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-педагогічну діяльність ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за 2017 рік

Інформація про наукову та науково-педагогічну діяльність ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за 2016 рік

Інформація про наукову та науково-педагогічну діяльність ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за 2015 рік

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» ЗА 2014 РІК   (ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ)

Заходи, здійснені спільно з Київською облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ НАУК З БЕЗПЕКИ (СЕКЮРИТОЛОГІЇ)