Державний фонд фундаментальних досліджень (далі – ДФФД) оголошує проведення конкурсу Ф77 – «Актуальні проблеми гуманітарних наук»

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі – ДФФД) оголошує проведення конкурсу Ф76 – спільний конкурс наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України

Інформація про наукову та науково-педагогічну діяльність ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за 2017 р.

Інформація про наукову та науково-педагогічну діяльність ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за 2016 рік

Інформація про наукову та науково-педагогічну діяльність ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за 2015 рік

Інформація про наукову та науково-педагогічну діяльність ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за 2014 р.

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів