Фінансово-гуманітарний факультет університету створено в 1998 році. Нині на факультеті навчається 1009 студентів, з них 607 денної форми навчання і 389 заочної форми навчання та 13 аспірантів. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями: облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; економіка; професійна освіта за освітніми рівнями бакалавр, магістр, магістр наук. Навчальний процес забезпечують 5 кафедр: документознавства; економіки; обліку і оподаткування; професійної освіти; фінансів, банківської справи та страхування. В складі кафедр працює 65 науково-педагогічних працівників, з них: 14 докторів наук, професорів, серед  яких два академіки НАНУ, чотири академіки Академії економічних наук, один академік Академії наук вищої освіти, чотири заслужені працівники освіти, 2 заслужені економісти України 6 відмінників освіти, та 35 кандидатів наук.

На факультеті щорічно проводяться Міжнародні наукові конференції з актуальних економічних проблем «Умови економічного росту в країнах із ринковою економікою», які постійно мають широку аудиторію з провідних економістів України, країн СНД та Європи. Видається фаховий збірник наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету», який внесено до переліку ДАК; індексується Російським індексом наукового цитування (РІНЦ), Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), CyberLeninka (Росія), Index Copernicus International (ICI), Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського; Міжнародна база даних періодичних видань в м. Парижі (ISSN 2306-546X). Індексується і реферується в Україніці Науковій, Джерелі, Науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.ru. Видається збірник наукових праць студентів і магістрів «Економічний вісник».

 

Більше інформації дивіться на сайті факультету: https://fhf.phdpu.edu.ua/