КАФЕДРИ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Кафедра менеджменту освіти і практичної психології
Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання
Кафедра педагогіки
Кафедра педагогіки, теорії і методики початкової освіти

КАФЕДРИ ПРИРОДНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Кафедра біології та методики навчання
Кафедра географії, екології і методики навчання
Кафедра математики, інформатики і методики навчання
Кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки
Кафедра теорії та методики професійної підготовки

КАФЕДРИ СОЦІОІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання
Кафедра історії та культури України
Кафедра політології
Кафедра психології
Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Кафедра філософії

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології
Кафедра спортивних дисциплін, ігор і туризму
Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

КАФЕДРИ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання
Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання
Кафедра української лінгвістики та методики навчання

КАФЕДРИ ФІНАНСОВО-ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Кафедра документознавства
Кафедра економіки
Кафедра обліку і оподаткування
Кафедра професійної освіти
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування