Факультет педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» створений 11 травня 1998 року, на якому продовжили підготовку фахівців дошкільної освіти і розпочато набір студентів на спеціальності «Психологія» та «Соціальна педагогіка». До 2008 р. факультет очолювала Борисова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент. З вересня 2008 р. декан факультету – Яценко Ліана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Нині факультет об’єднує три випускові кафедри: кафедру психології (завідувач – професор Г.О.Хомич), кафедру психології і педагогіки дошкільної освіти (завідувач – професор Л.О. Калмикова), кафедру соціальної педагогіки і соціальної роботи (завідувач – професор Д.С.Мазоха).

Контингент студентів складає 586 студенти, з них на денній формі навчання – 242 особи та заочній формі навчання – 344 осіб.

Факультет педагогіки і психології своєчасно реагує на соціальні запити, готуючи майбутніх фахівців до професій, яких найбільше потребує сучасне українське суспільство – це виховання нової генерації громадян України (спеціальність «Дошкільна освіта»), розбудова громадянського суспільства, підготовка активних суспільних лідерів, волонтерів, здатних допомогти вирішити соціальні проблеми як окремим громадянам, так і соціальним групам (спеціальність «Соціальна робота»), а також сприяння особистісній самореалізації, забезпечення психологічного здоров’я нації, готовності долати життєві труднощі і досягати успіху (спеціальність «Психологія»).

 

Більше інформації дивіться на сайті факультету: https://fpp.phdpu.edu.ua/