Підготовка науково-педагогічних кадрів через функціонування аспірантури і докторантури в Переяслав-Хмельницькому університеті здійснюється відповідно до переліку галузей знань, напрямів, спеціальностей, що існують в Україні.

При університеті функціонує докторантура за  спеціальностями:

015 Професійна освіта

032 Історія та археологія

053 Психологія

аспірантура:

       011 Науки про освіту

      014 Середня освіта (українська мова і література)

      015 Професійна освіта

      017 Фізична культура і спорт

      032 Історія та археологія

      033 Філософія

      035 Філологія

      053 Психологія

      071 Облік та оподаткування

      072 Банківська справа та страхування

Докторанти під час зустрічі з адміністрацією університету.

        Навчання в аспірантурі забезпечують 15 кафедр університету. З метою подальшої інтеграції освіти і науки розширено взаємодію нашого університету з вищими навчальними закладами МОН України, науковими установами НАН України та НАПН України шляхом використання науково потенціалу зазначених установ для підготовки науково-педагогічних кадрів.

         Систематично організовуються і проводяться наукові методологічні семінари, круглі столи, презентації наукової діяльності провідних науковців і  молодих учених.

Молоді науковці беруть активну участь у щорічних міжнародних наукових проектах, конференціях, симпозіумах, семінарах. Важливим показником наукової діяльності є стажування докторантів і аспірантів у провідних європейських навчальних закладах.

Щорічно випускники аспіранти, викладачі університету захищають у спеціалізованих вчених радах 2028 кандидатських дисертацій. З 1999 на початок 2016 року захищено 295 кандидатських і 24 докторських дисертацій.

Аспіранти на науково-практичній конференції

При університеті відкриті спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України і 07.00.07 – історія науки і техніки; кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії, 13.00.01 – загальна педагогіка і історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

 ЗАПРОШУЄМО вступати до аспірантури і докторантури спеціалістів, магістрів, кандидатів наук для підготовки дисертації.

АСПІРАНТИ 1 РОКУ НАВЧАННЯ РАЗОМ З ПРОРЕКТОРОМ З НАУКОВОЇ РОБОТИ К.ФІЛОС.Н., ДОЦЕНТОМ С.М. РИКОМ ТА ЗАВІДУВАЧЕМ АСПІРАНТУРИ  І ДОКТОРАНТУРИ К.ПЕД.Н., ПРОФЕСОРОМ А.П.РОЗСОХОЮ

ДЛЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ ПОДАЮТЬСЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заява на ім’якерівника наукової установи.
  2. Копія паспорта (1, 2, 3.11 ст.).
  3. Список опублікованих наукових праць. особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферат з обраної спеціальності (обсяг 1 др. арк.).
  4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста з додатком.
  5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
  6. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у.
  7. 2 фотокартки (6х4 та 2х3).
  8. Паперова тека.

              Перелік документи, необхідних для вступу в докторантуру, крім необхідних для вступу в аспірантуру, повинен включати:

 1. Копія диплому кандидата наук ( доктора філософії).
 2. Особовий листок обліку кадрів з фотокарткою.
 3. Список опублікованих наукових праць і винаходів.
 4. Розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої пропонується здобуття наукового ступеня доктора наук.
 5. Характеристику вступника написану доктором наук, передбачуваним науковим консультантом.

     Вступники в аспірантуру складають такі іспити: спеціальність,філософія, іноземна мова.

         Навчання в аспірантурі й докторантурі проводиться за кошти держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб очної денної форми навчання складає 12 150 грн., очної вечірньої та заочної – 8850 грн.

         Вартість навчання в докторантурі – 14 000  грн.

         Оплата за кандидатський іспит на 2015-2016 н. р. складає 1250 грн.

         Прикріплення для складання кандидатських іспитів проходить двічі на рік (квітень, вересень.)

 

Щоб прикріпитися для складання кандидатського іспиту:

 1. Заява на ім’я ректора університету.
 2. Клопотання зі спеціалізованої вченої ради.
  1. Копія диплому про вищу освіту (завірена за основним місцем роботи).
  2. Копія трудової книжки (завірена за основним місцем роботи).
  3. Особистий листок обліку кадрів з фотокарткою (завірений за основним місцем роботи).
  4. Посвідчення про складені кандидатські іспити ( при наявності).
  5. Копія 1, 2, 3, 11 ст. паспорта.
  6. Паперова тека.

Графік проведення вступних іспитів в аспірантурі ДВНЗ “Переяслав – Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОВІДКИ: тел. (04567) 5-46-44  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.” style=”color: #094882;”>phdpu.edu@gmail.com

Завідувач аспірантури та докторантури – кандидат педагогічних наук, професор Антоніна Павлівна Розсоха.

         Провідний фахівець навчально-наукового відділу – Бережна Людмила Валентинівна.