Від Переяславської колегії відокремилося духовне училище. Видатні випускники – Андрій Козачковський і Федір Камінський. В 30-х роках XX століття на базі Переяславських духовного, комерційного та Вітовецького початкового училищ було створено Переяславську педагогічну школу.

Facebook Коментарі